Česká jména: svízel moravský (Kubát 2002)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium valdepilosum
Rozšíření: Druh s nevelkým areálem ve střední Evropě – Dánsko (zde rozlišován poddruh Galium valdepilosum subsp. slesvicense), Německo, Rakousko, ČR a Polsko. U nás ostrůvkovitě v teplejších oblastech – České středohoří, hadce ve Slavkovském lese a u Želivky, údolí Ohře, Džbán, okolí Prahy, na Moravě okolí Brna, údolí Dyje, Pavlovské vrchy nebo Haná. V mezofytiku méně – údolí Vltavy mezi Prahou a Českým Krumlovem a údolích moravského předhůří Českomoravské vrchoviny.
Ekologie: Roste na suchých kamenitých nebo skalnatých stráních, sutích nebo v rozvolněných světlých lesích na mělkých, silně skeletovitých půdách na bazických až ultrabazických podkladech včetně hadců, méně často na silikátových podkladech. Kvete v květnu a červnu.
Galium valdepilosum
Popis: Vytrvalé, řídce trsnaté byliny s četnými sterilními prýty. Lodyhy jsou chabé, poléhavé nebo vystoupavé, do 30 cm vysoké, čtyřhranné, bohatě větvené, prostřední lodyžní články 2–4krát delší než listy. Listy a palisty v 6–7četných přeslenech, obkopinaté, zašpičatělé, zakončené chrupavčitou osinkou, lysé nebo krátce pýřité, na okrajích podvinuté. Květenství latovité, v obrysu široce vejčité. Květy stopkaté, koruna kolovitá, 2–3 mm v průměru, bílá, až k bázi členěná v ploché, špičaté korunní cípy. Merikarpia ledvinovitá, s nápadnými kuželovitými hrbolky na povrchu.
Záměny: Velice podobný a morfologicky velice slabě vyhraněný svízel sudetský (Galium sudeticum) se liší nižšími (polokulovitými) hrbolky na povrchu merikarpií. Značná podobnost mezi svízely sudetským a moravským způsobila dlouholetou mylnou představu o izolovaném výskytu prvního jmenovaného na hadcích ve Slavkovském lese, kde ve skutečnosti roste svízel moravský.
Poznámka: U nás byly zjištěny dva cytotypy. Populace diploidů jsou u nás vázané na jižní Moravu (mimo naše území i v severním Rakousku), naproti tomu tetraploidi rostou velmi roztroušeně téměř po celém území. Výzkum ukázal i určité rozdíly ve stanovištních preferencích jednotlivých cytotypů.
Ohrožení a ochrana: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3). V Polsku je veden v seznamu rostlin s důkladnou ochranou.
Galium valdepilosum
Galium valdepilosum
Galium valdepilosum
Galium valdepilosum
Galium valdepilosum
Galium valdepilosum
Fotografováno dne 28. 6. 2014 (u Borovska).