Syn.: Galium verum L. subsp. wirtgenii (F. W. Schultz) Oborny, Galium hypanicum Klokov, Galium vernum L. var. wirtgenii (F. W. Schultz) Nyman
Česká jména: svízel Wirtgenův (Domin-Podpěra 1928), svízel syřišťový Wirtgenův (Dostál 1950), svízel Wirtgenův (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipkavec pravý Wirtgenov (Dostál 1950), lipkavec Wirtgenov (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium wirtgenii
Rozšíření: Těžištěm rozšíření je střední Evropa. Od Francie po jižní Švédsko, na východ přes Pobaltí na Ukrajinu a dále na jih po severní část Balkánského poloostrova. U nás roztroušeně v termofytiku a mezofytiku s největší koncentrací lokalit na slatinných loukách v úvalech a kotlinách termofytika.
Ekologie: Roste na vlhkých, obvykle slatinných loukách se silně kolísající hladinou podzemní vody.
Galium wirtgenii
Popis: Vytrvalé trsnaté byliny s dlouhými, bohatě větvenými kořeny a často dřevnatějícími oddenky. Lodyhy tuhé, přímé, 30–80 cm vysoké, obvykle nevětvené nebo chudě větvené, obvykle krátce pýřité nebo olysalé, často červeně naběhlé, prostřední lodyžní články 1,5–2,5× delší, než listy. Listy a palisty uspořádané v 6–9četných přeslenech, čárkovité až čárkovitě obkopinaté, zašpičatělé, na okrajích pouze zřídka až ke střední žilce podvinuté. Květenství koncové, chudě větvené, stažené, válcovité, větve květenství obvykle kratší než internodia, květní stopky 1–2 mm dlouhé. Koruna kolovitá, zlatožlutá, nevonná, asi do 2/3 členěná v ploché cípy. Merikarpia ledvinovitá, s pravidelně uspořádanými hrbolky na povrchu. Kvete v květnu a červnu.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je svízel Wirtgenův uveden jako nedostatečně prostudovaný druh vyžadující další pozornost (C4b).
Galium wirtgeniiGalium wirtgenii
Galium wirtgenii
Fotografováno dne 11. 6. 2011 (u Starých Splavů).