Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Gruiformes, Rallidae
Syn.: Fulica chloropus Linnaeus, 1758
Česká jména: slípka zelenonohá, slípka vodní
Anglická jména: Common moorhen

Gallinula chloropus
Gallinula chloropus

Rozšíření: Je téměř kosmopolitním druhem, žije kromě Austrálie ve všech světadílech. Nenajdeme ji v severní Skandinávii, na severu Ruska a Kanady. V tomto rozsáhlém areálu bývá rozlišována celá řada poddruhů, některé americké populace bývají například řazeny k poddruhu Gallinula chloropus subsp. galeata, který však bývá někdy klasifikován dokonce jako samostatný druh Gallinula galeata. Na našem území se můžeme setkat s poddruhem nominátním.

Způsob života: Obývá sladkovodní bažiny a další mokřadní biotopy s hustými pobřežními porosty. Je velice plachá, nerada se objevuje na volné hladině. Nevyhýbá se ani poloslaným vodám, malým potokům a odvodňovacích kanálům. Dovede obratně šplhat po stromech a keřích nebo běhat po listech leknínů.
Na hnízdiště přilétá ze zimovišť v severní Africe koncem března. Hnízdo si staví v chomáčích vodních a bahenních rostlin přímo u hladiny. Samice snáší 6–8 vajec dvakrát do roka. Na vejcích sedí samice, samec ji občas vystřídá, mláďata se líhnou po 19–22 dnech. Živí se hmyzem a jinými bezobratlými živočichy, semeny a částmi rostlin. Zimuje v jižní a západní Evropě.

Popis: Měří 31–35 cm. Má červený čelní štítek, červenožlutý zobák, peří má tmavé, jen na bocích jsou úzké bílé proužky. Drží zvednutý ocas, takže jsou patrné bílé spodní ocasní krovky. Má zelené nohy.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) řadí slípku zelenonohou k druhům z hlediska ohrožení méně dotčeným (LC).

Gallinula chloropus
Gallinula chloropus
Gallinula chloropus
Gallinula chloropus
Gallinula chloropus

Fotografováno ve dnech 13. 5. 2019 (Česko, Praha, Polifkův rybník a Kyjský rybník), 26. 4. 2019 (Praha, Modřanské tůně), 18. 4., 9. 5. a 5. 6. 2019 (Praha, rybník Martiňák).