Syn.: Saccolabium obliquum Lindl., Vanda obliqua Wall. ex Hook. f., nom. inval.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Gastrochilus obliquus
Rozšíření: Jihovýchodní Asie – vyskytuje se v oblasti od severovýchodu Indie přes Nepál, Bhútán a Barmu až po Thajsko a Vietnam, na severu zasahuje až do jihočínského Jün-nanu.
Ekologie: Roste epifyticky na kmenech stromů, v nadmořských výškách od 500 do 1400 m.
Popis: Vytrvalá bylina. Lodyha je krátká, jen 1–2 cm dlouhá, se 3–5 listy, které jsou eliptické až kopinaté, 8–20 cm dlouhé a 1,7–6 cm široké, dužnaté. Krátké stvoly vyrůstají z báze lodyhy po 1–4, jsou 5–8květé; listeny jsou vejčité, asi 3 mm dlouhé; květy jsou vonné, vnější okvětní lístky jsou 6–12 mm dlouhé a 3,5–6 mm široké, stejně jako menší vnitřní okvětní lístky jsou žluté, rozestálé, pysk je bílý, hnědočerveně skvrnitý, zaškrcený, hypochil je vydutý, epichil na okraji jemně dřípený. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Rod Gastrochilus zahrnuje asi 47 druhů, které se vyskytují v jižní a jihovýchodní Asii (od Indie po Indonésii).
Gastrochilus obliquus
Gastrochilus obliquus
Fotografováno dne 4. 10. 2003 (rostliny pocházejí z kultury – Brno, skleník Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity).