Syn.: Gastrodia antennifera Blume, Gastrodia leucopetala Colenso
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Gastrodia cunninghamii
Rozšíření: Endemit Nového Zélandu, vyskytuje se na Severním i Jižním ostrově, dále také na Stewartově ostrově a Chathamských ostrovech. Kromě tohoto druhu byly na Novém Zélandu zaznamenány ještě další dva endemické druhy tohoto rodu.
Ekologie: Roste terestricky především v horských pabukových lesích (Nothofagus) a křovinách, místy se objevuje i v níže položených oblastech. Kvete od října do března.
Popis: Nezelená, saprofytní bylina s hlízami až 25 cm dlouhými a asi 5 cm širokými. Lodyha je přímá, v době květu 100–140 cm dlouhá, tmavě hnědá až načernalá. Listy jsou jen šupinovité. Hrozny mohou být až 70květé, květy jsou stopkaté, 14–20 mm dlouhé, nahnědlé až načernalé, někdy i nazelenalé, vně bradavičnaté, vnější okvětní lístky jsou při bázi srostlé, pysk je podlouhlý, až 10 mm dlouhý a 4 mm široký, bělavý, 3laločný, prostřední lalok je nažloutlý, sloupek je zřetelně kratší než pysk, při pohledu do květu není patrný. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Novém Zélandu není tento druh bezprostředně ohrožen, spadá však pod ochranu mezinárodní obchodní úmluvy CITES.
Poznámka: Druhové jméno odkazuje na anglického botanika Allana Cunninghama (1791–1839), který se zasloužil o poznání květeny Austrálie a Nového Zélandu.
Gastrodia cunninghamiiGastrodia cunninghamii
Gastrodia cunninghamii
Gastrodia cunninghamii
Fotografoval Mário Duchoň, dne 11. 1. 2017 (Nový Zéland, South Island, Lookout Range).