Charles Gaudichaud-Beaupré se narodil dne 4. září 1789 v Angoulême (francouzská Akvitánie), zemřel 16. ledna 1854 v Paříži. Byl to francouzský botanik, zasloužil se především o poznání květeny Austrálie, Havajských ostrovů, některých oblastí Jižní Ameriky i Falklandských ostrovů.

Začínal jako bylinkář a lékárník v Cognacu, později studoval v Paříži, nakonec vystudoval vojenskou lékařskou školu v Antverpách. Stal se lékárníkem francouzského námořnictva. V roce 1817 vyrazil společně s Louisem de Freycinetem (1779–1842) na expedici do oblasti jižního Pacifiku, což tehdy znamenalo obeplout svět. Ve výpravě plnil funkci lékaře a botanika. Plavili se přes Gibraltar, Tenerife, mys Dobré naděje, Mauricius, Réunion, Indonésii, Papuu-Novou Guineu, Mariany, až do Austrálie. Nasbíral tehdy tisíce exemplářů rostlin. U Sydney zavítal i do horské oblasti Blue Mountains. Pak přepluli Pacifik, zastavili se na Ohňové zemi. Výpravu postihly výrazné nesnáze u Falklandských ostrovů v únoru roku 1820 – jejich loď Uranie zde ztroskotala. Gaudichaudovi se naštěstí podařilo zachránit ze svých sběrů většinu exemplářů, následný okolnostmi vynucený několikaměsíční pobyt na Falklandech využil k poznání rovněž zdejší flóry. Své zážitky z cesty následně popsal v pracích Flora des îles Malouines a Voyage autour du monde; entrepris par ordre du roi.
V roce 1828 se stal členem – korespondentem francouzské Akademie věd a v letech 1830–32 se vypravil na svou druhou velkou expedici – tentokrát na palubě lodi Herminie, která mířila do Jižní Ameriky. Navštívil tehdy Brazílii, Peru a Chile, nasbíral na 3000 exponátů pro pařížské Muséum national d’histoire naturelle. Jeho poslední výprava proběhla v letech 1836–37, na lodi La Bonite tehdy opět obepluli celý svět (Voyage autour du monde, executée pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite). Po návratu z cesty byl přijat za stálého člena Akademie věd a stal se profesorem farmacie na pařížské lékařské fakultě.

Z expedic Gaudichaud přivezl na 10 tisíc exemplářů rostlin. V botanické literatuře se při citacích používá zkratka jeho jména GAUDICH. V databázi IPNI je uveden v 1242 záznamech, z nových druhů popsal například Metrosideros polymorpha, Obetia ficifolia, Senecio littoralis aj. Na jeho počest byl pojmenován středoamerický rod Gaudichaudia Kunth (Malpighiaceae), řada rostlin upomíná na něj svým jménem druhovým, například Carex gaudichaudiana (Cyperaceae), Chenopodium gaudichaudianum (Amaranthaceae), Scaevola gaudichaudii (Goodeniaceae) aj.
Metrosideros polymorpha