Syn.: Asarca chrysostachya Phil., Asarca odoratissima Poepp. et Endl., Asarca platyantha Kraenzl., Asarca sulphurea Phil., Asarca ventanai Hauman, Chloraea odoratissima (Poepp. et Endl.) Macloskie
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Gavilea odoratissima

Rozšíření: Jihoamerický druh, vyskytuje se v jižní části kontinentu a má zde zřejmě výrazně disjunktivní areál. Objevuje se totiž jak na jihozápadě pampské provincie Buenos Aires (zde je spíše vzácný), tak na středo- a jihochilsko-argentinském pomezí (zde je jeho populace daleko početnější), od argentinské provincie Neuquén na severu až po Santa Cruz na jihu, zasahuje samozřejmě rovněž do sousedních regionů Chile.

Ekologie: Roste terestricky na vlhkých otevřených skalnatých stanovištích, ale i v podstatně stinnějších lesích a lesních lemech. Kvete od října do prosince.

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 50–90 cm dlouhou. Přízemní listy vyrůstají po 5–8 v růžici, jsou podlouhlé, 12–18 cm dlouhé a 2,5–4 cm široké, celokrajné, na vrcholu špičaté, lesklé; lodyžních listů je 3–6, jsou menší než listy přízemní, špičaté. Květenství je terminální, hroznovité, (10–)13–26 cm dlouhé, 16–32květé; květy jsou zelenožluté, vonné; vnější dorzální okvětní lístek je až 16 mm dlouhý 9 mm široký, postranní vnější okvětní lístky jsou vejčité, až 21 mm dlouhé a 9 mm široké, na vrcholu s výraznou ocasatou špičkou, která je 5–9 mm dlouhá; vnitřní okvětní lístky jsou eliptické, až 12 mm dlouhé a 9 mm široké, na vrcholu tupé nebo špičaté; pysk je 3laločný, 6–9 mm dlouhý a až 16 mm široký, postranní laloky svírají s prostředním lalokem ostrý úhel, prostřední lalok je až 4 mm dlouhý, pokrytý krátkými oranžovými papilami; sloupek je až 5 mm dlouhý. Plodem je elipsoidní tobolka, 17–30 mm dlouhá.

Záměny: Dosti podobným druhem, který se vyskytuje v jihozápadní části Jižní Ameriky, je Gavilea litoralis. Tento druh lze od představovaného druhu snadno odlišit podle zakončení postranních vnějších okvětních lístků – jsou totiž jen špičaté až zašpičatělé, nikoli až tak výrazně prodlouženě ocasaté, jako u druhu G. odoratissima.

Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.

Gavilea odoratissimaGavilea odoratissima
Gavilea odoratissima
Gavilea odoratissima

Fotografoval Mário Duchoň, dne 1. 12. 2014 (Chile, reg. Los Lagos, Parque nacional Alerce Andino).