Syn.: Geastrum rufescens var. minor Pers., Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar, Lycoperdon sessile Sowerby
Čeleď: Geastraceae Corda – hvězdovkovité
Geastrum fimbriatum
Rozšíření: Vyskytuje se téměř po celé Zemi.
Ekologie: Vyrůstá dosti hojně v červenci až listopadu v lesích všech typů, nejčastěji ve smrčinách, ale i v druhotných smíšených lesích a teplomilných doubravách, také v parcích a křovinách. Objevuje se většinou ve skupinách na zemi, někdy i na ztrouchnivělém dřevu porostlém mechem.
Popis: Mladá uzavřená plodnice vyrůstá pod zemí, má průměr 1–4 cm, je téměř kulovitá, nahoře s tupým hrotem, dole zploštělá, povrch je zbarvený do hněda. Vnější okrovka později puká, dělí se do 5–12 cípů, které se rozloží a ohrnou dospod. Rozevřené plodnice mají průměr 1,5–7 cm a výšku do 3 cm. Vnitřní povrch okrovky je smetanově bílý, později až světle hnědý. Kulovitý teřich je přisedlý bez krčku, má průměr 0,5–3,5 cm, je hladký, měkký a papírovitý. Zpočátku je bílý, později má šedohnědou až tabákově hnědou barvu, většinou poněkud tmavší než je vnitřní povrch cípů. Na vrcholu teřichu je vláknitě brvité ústí, které není ohraničené terčem. Výtrusný prach je světle okrový až hnědý, výtrusy světle hnědé, kulovité, bradavčité, 3–4 µm velké.
Geastrum fimbriatumGeastrum fimbriatum
Záměny: Podobná hvězdovka červenavá (Geastrum rufescens) má cípy v mládí narůžovělé, pak hnědavé, vzácná hvězdovka vakovitá (Geastrum saccatum) má ústí ostře ohraničené kroužkem.
Poznámka: Nekonzumuje se.
Geastrum fimbriatum
Fotografováno dne 25. 10. 2008 (smrkový les u Dubé na Kokořínsku).