Syn.: Cytisanthus aetnensis (Biv.) Cristof. et Feoli Chiapel, Dendrospartum aetnense (Biv.) Spach, Genista trisperma Spach, Lugaion etnense (Biv.) Raf., Spartium aetnense Biv., Spartium aetnensis Biv., Spartium trispermum Sm.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista aetnensis
Rozšíření: Endemit Sicílie a Sardinie. Na Sicílii se vyskytuje v masivu Etny, kde zejména na jihovýchodních svazích tvoří místy dominantu vegetace. Na Sardinii byl zaznamenán vzácný výskyt na několika lokalitách v jihozápadní části ostrova. Výskyt na Vesuvu a v pohoří Monti Peloritani na severovýchodě Sicílie je druhotný.
Ekologie: Stanovištěm jsou křoviny a světlé lesíky, v oblasti Etny je významnou součástí sukcese na lávových proudech i plochách pokrytých zpevňujícími se sopečnými tufy. Lokality leží v nadmořské výšce 100–2000 m, místy tvoří horní hranici lesa.
Genista aetnensis
Popis: Velký prutnatý keř nebo malý stromek, dosahuje výšky 2–6 m; kmeny i starší větve jsou křivolaké, s hnědooranžovou borkou, letorosty jsou zelené, jemně chlupaté a s podélnými rýžkami. Listy jsou střídavé, jednoduché, podlouhlé až čárkovité, 5–9 mm dlouhé a 1–2 mm široké, přitiskle bíle hedvábitě chlupaté, záhy opadávají. Květy tvoří prodloužené hrozny na koncích větviček; kalich je zvonkovitý, asi 1,5 mm dlouhý, lysý; korunní lístky jsou žluté, pavéza je 8–9 mm dlouhá a asi 7 mm široká, krátce nehetnatá, s téměř okrouhlou čepelí, člunek je kratší než pavéza; tyčinek je 10; plodolist je jediný. Plody jsou podlouhlé, poněkud srpovitě zakřivené lusky 1–1,5 cm dlouhé a asi 5 mm široké, lysé, hnědé; obsahují 2–4 semena.
Záměny: Pokud má keřový vzrůst, vzhledem připomíná jiný prutovitý mediteránní druh z čeledi bobovitých (Fabaceae), a to vítečník sítinový (Spartium junceum). Od něj se liší mnohem drobnějšími květy i plody.
Genista aetnensis
Genista aetnensis
Genista aetnensis
Genista aetnensis
Genista aetnensis
Genista aetnensis
Genista aetnensis
Genista aetnensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, svahy Etny nad městečkem Nicolosi).