Syn.: Cytisanthus hassertianus (Bald.) Gams, Genista holopetala var. hassertiana Bald.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista hassertiana
Rozšíření: Endemit malého území ilyrsko-balkánské květenné provincie. Roste pouze v severní Albánii, odkud zasahuje i na ojedinělé lokality do Kosova.
Ekologie: Stanovištěm jsou výslunné travnaté a křovinaté svahy, zdá se, že se vyskytuje výhradně na hadcovém podloží.
Genista hassertiana
Popis: Nevelký, hustý, bohatě větvený keřík 80–100 cm vysoký; větvičky jsou vstřícné. Listy jsou vstřícné, 3četné, lístky jsou čárkovité, 0,4–1 cm dlouhé a 1–2 mm široké, podvinuté. Květy vyrůstají po 2–4 na koncích větviček; nejnižší listence jsou podobně jako listy 3četné, listence jsou sotva 1 mm dlouhé; kalich je trubkovitý, 4–6 mm dlouhý, cípy jsou stejně dlouhé jako trubka; korunní lístky jsou žluté, pavéza je asi 8 mm dlouhá, hustě hedvábitě chlupatá; tyčinek je 10; plodolist je jediný. Plody jsou vejcovité, 1–2semenné lusky 4–5 mm dlouhé a 3 mm široké.
Poznámka: Patří do širšího příbuzenstva druhu Genista radiata; tyto druhy se vyznačují 3četnými listy. Mají centrum rozšíření na Balkánském poloostrově, jediná Genista dorycnifolia je endemit španělského ostrova Ibiza.
Genista hassertiana
Genista hassertiana
Genista hassertiana
Genista hassertiana
Fotografováno dne 17. 5. 2016 (Albánie, qark Skhodër, Qafë Qelë).