Syn.: Genista lydia var. spathulata (Spach) Hayek, Genista scariosa Viv., Genista triangularis Willd.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista januensis
Rozšíření: Areál tvoří 2 samostatné ostrovy v jižní a jihovýchodní Evropě. Západní leží v Itálii v Apeninách od Ligurie až po Kampánii, východní začíná v okolí Terstu a táhne se přes Slovinsko až do Řecka, dále se druh vyskytuje v Bulharsku a jižním Rumunsku.
Ekologie: Roste na pasekách, kamenitých pastvinách a světlých lesích na mělčí půdě, vystupuje do nadmořské výšky kolem 900 m.
Genista januensis
Popis: Polokeř vysoký 20–50(–100) cm, úplně lysý; větvičky jsou prutovité, řídce olistěné, na průřezu trojúhelníkovité, s 0,3–1 mm širokými křídly. Listy jsou střídavé, jednoduché, kopinaté nebo obkopinaté, 1–1,6 cm dlouhé a 3–4 mm široké, na vrcholu špičaté nebo zaokrouhlené. Květy vyrůstají v krátkých hroznech v paždí listů, kalich je zvonkovitý, asi 2,5 mm dlouhý, lysý, s krátkými zuby; koruna je žlutá, pavéza je 1–1,2 cm dlouhá. Lusky jsou asi 2 cm dlouhé a 4 mm široké, lysé, s 5–8 semeny.
Genista januensis
Genista januensis
Genista januensis
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 12. 5. 2013 (Itálie, Toskánsko, Prato, Monte Ferrato).