Syn.: Cytisanthus radiatus (L.) O. Lang, Cytisus radiatus L.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista radiata
Rozšíření: Areál se táhne v Alpách od Francie přes jih Švýcarska a severní Itálii do jižního Rakouska a Slovinska, v Itálii zasahuje až do středních Apenin, dále pokračuje zeměmi bývalé Jugoslávie Dinarskými horstvy až do Albánie a Řecka, ze Srbska proniká až do jižních Karpat v Rumunsku.
Ekologie: Stanovištěm jsou výslunné kamenité svahy a skalní terásky, sutě a světlé borové nebo habrovcové lesy v podhorském až horském stupni, vyhledává vápenec a dolomit. Lokality leží v nadmořské výšce 200–1500 m.
Genista radiata
Popis: Bohatě větvený polokulovitý keřík vysoký 20–50(–100) cm; větvičky jsou vstřícně nebo přeslenitě uspořádané, zelené, rýhované, v mládí jemně pýřité. Listy jsou vstřícné, trojčetné, lístky jsou čárkovitě obkopinaté, 0,5–2 cm dlouhé a 2–4 mm široké, brzy opadávají. Květy tvoří koncové hrozny 1–1,5 cm dlouhé; květní stopky jsou odstále chlupaté; kalich je zvonkovitý, 4–6 mm dlouhý; korunní lístky jsou žluté, pavéza je široce vejčitá, 8–14 mm dlouhá, téměř lysá, člunek je hedvábitě chlupatý; tyčinek je 10; semeník je chlupatý. Lusky jsou 1–1,5 cm dlouhé, pýřité, s 1–2 semeny.
Poznámka: Jeden z nemnoha druhů kručinek s trojčetnými listy; zvláštností je rovněž vstřícné větvení. Centrum diversity této příbuzenské skupiny je na Balkáně, kde se vyskytují další podobné druhy, např. Genista hassertiana.
Genista radiata
Genista radiata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 31. 5. 2007 (Itálie, Trentino-Alto Adige, Mezzolago, Coste di Salo).