Syn.: Genistella sagitallis (L.) Gams, Genistella racemosa Moench, Saltswedelia sagittalis (L.) G., M. et Sch., Cytisus sagittalis (L.) Koch, Syspone sagittalis (L.) Griseb., Telinaria sagittalis (L.) C. Presl, Pterospartum sagittale (L.) Willk. et Lange, Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista sagittalis
Rozšíření: Jižní Evropa, severní hranice výskytu probíhá Porýním a Podunajím, u nás roste izolovaně od svého areálu, zároveň velmi roztroušeně, např. vrch Džbán, Kosova hora, Lysá hora u Ochozu a další. Velmi pravděpodobně u nás není původní, v poslední době je považována za neofyt.
Ekologie: Stanoviště vyhledává sušší až mírně vlhká. Pastviny, lesní okraje, vřesoviště, skalnaté svahy, světlé doubravy. Půdy nevápenné. Kvete od června do července.
Popis: Polokeř, dosahuje nejčastěji výšky 10–25 cm. Kobercovitě se rozrůstá. Tvoří prýty se 3–6 internodiemi, široce křídlaté, tuhé, zelené, slabě chlupaté. Listy eliptické až vejčité. Žluté květy v hroznech na konci lodyh v počtu 4–20. Plodem je lusk.
Poznámka: Kručinka se občas pěstuje na zahradách a v parcích. Někdy zplaňuje do okolí.
Ohrožení a ochrana: Z nejnovější verze Červeného seznamu ČR (Grulich 2012) byl druh vyřazen, zákon ji stále chrání v kategorii ohrožených druhů (§3). Na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým (NT).
Genista sagittalisGenista sagittalis
Genista sagittalis
Fotografováno dne 19. 6. 2004 (Kosova hora).