Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista salzmannii
Rozšíření: Mediteránní druh, nevelký areál se rozkládá v severních Apeninách v italské Ligurii a dále na ostrovech Elba, Korsika a Sardinie.
Ekologie: Stanovištěm jsou křoviny, vřesoviště a řídké světlé lesy na kyselých půdách, zejména v územích s oceaničtějším klimatem. Lokality leží v nadmořské výšce 500–1500 m.
Genista salzmannii
Popis: Nízký keřík až polokeřík vysoký 30–70 cm; zdřevnatělé větvičky kryje hnědoolivová, podélně rýhovaná borka; letorosty jsou zakončeny ostrým kolcem, postranní ostny chybějí. Listy jsou střídavé, jednoduché, kopinaté, 1–2 cm dlouhé a 0,3–0,4 cm široké, špičaté, hedvábitě přitiskle chlupaté. Květy jsou jednotlivé v paždí listů; květní stopka je 1–4 mm dlouhá; kalich je zvonkovitý; koruna je žlutá, pavéza je asi 1 cm dlouhá; tyčinek je 10; semeník je svrchní. Lusky jsou ploché, s 2–4 semeny.
Poznámka: Patří do skupiny reliktních druhů, do níž patří ještě další kručinky z ostrovů ve Středozemním moři, jako např. sicilská Genista aspalathoides a sardinská Genista sardoa. Tyto druhy jsou poněkud vyšší a mají většinu listů 3četných.
Genista salzmannii
Genista salzmannii
Genista salzmannii
Genista salzmannii
Fotografováno dne 15. 5. 2013 (Itálie, Sardinie, Neoneli, Oasi di Assai).