Syn.: Ciminalis glauca Bercht. et J. Presl, Coilantha glauca G. Don, Dasistepha caespitosa (Graham) Raf., Gentiana caespitosa Graham, Gentianodes glauca (Pall.) Á. Löve et D. Löve, Pneumonanthe glauca F. W. Schmidt
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentiana glauca

Rozšíření: Význačný druh s amfipacifickým areálem. Roste v severovýchodní Asii v Rusku od Poamuří po Čukotku a na Kamčatce. V Severní Americe se vyskytuje od Aljašky přes kanadské provincie Yukon, Severní teritorium, Britská Kolumbie a Alberta až po státy Washington, Idaho a Montana v USA; víceméně se vyhýbá pobřežním oblastem.

Ekologie: Provází nezapojenou vegetaci alpínských trávníků a horské tundry na mezických až vlhkých místech. Vystupuje až do nadmořské výšky 3000 m.

Gentiana glauca

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s tenkým oddenkem, na němž se tvoří listové růžice a z nich vyrůstá vždy jediná lysá, žlutozelená lodyha vysoká 4–15 cm. Listy jsou vstřícné, celokrajné, přízemní v růžici jsou eliptické, 10–20 mm dlouhé a 6–10 mm široké, lodyžních jsou 2–4 páry, vejčitých až kopinatých, 5–16 mm dlouhých a 7–10 mm širokých. Květy tvoří chudé vidlany na vrcholcích lodyh, jsou téměř přisedlé, pětičetné; kalich je krátce zvonkovitý, 5–7 mm dlouhý; koruna je trubkovitá, 10–20 mm dlouhá, tmavomodrá, zelenomodrá nebo řidčeji bělavá, na vrcholu s široce trojúhelníkovitými, 2–2,5 mm dlouhými cípy, v zářezech řasnatá; tyčinky jsou kratší než korunní trubka; svrchní semeník, srostlý ze 2 plodolistů, je jednopouzdrý. Plodem je vejcovitá tobolka na dlouhém karpoforu; semena jsou velmi drobná.

Gentiana glaucaGentiana glauca
Gentiana glauca

Fotografovala Alena Vydrová, dne 17. 7. 2007 (Kanada, Alberta, Jasper NP, Mt. Edith Cavell).