Syn.: Pneumonanthe vulgaris F. W. Schmidt, Ciminalis pneumonanthe (L.) Borkh., Gentianusa pneumonanthe (L.) Pohl, Dasystephana pneumonanthe (L.) Soják, Tretorhiza pneumonanthe (L.) Á. et D. Löve
Česká jména: hořepník obecný (Presl 1819), přílit obecný (Presl 1846, Opiz 1852), hořec hořepník (Sloboda 1852), hořepník (Čelakovský 1879), hořec hořepník (Dostál 1950), hořepník luční (Dostál 1989), hořec hořepník (Kubát 2002)
Slovenská jména: hořec dutokvětý (Reuss 1853), horec pľúcny (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentiana pneumonanthe

Rozšíření: Evropa (kromě severních a nejjižnějších částí), zasahuje až na jihozápadní Sibiř. V ČR v minulosti dosti hojný po celém území, dnes patří k vzácným ustupujícím druhům.

Ekologie: Hořec hořepník roste na střídavě vlhkých bezkolencových loukách a pastvinách, lesních světlinách a lemech, od nížin až do podhůří. V důsledku likvidace jeho lokalit (meliorace) a změně způsobu hospodaření (ukončení pastvy a kosení – pro generativní rozmnožování potřebuje nezapojenou a narušovanou vegetaci) patří k mizejícím druhům naší přírody. Kvete od července do září.

Popis: Vytrvalá bylina s dlouhým tlustým oddenkem. Lodyha přímá až krátce vystoupavá, (15–)20–40(–60) cm vysoká, rýhovaná až hladká, bez přízemní růžice. Listy čárkovité až čárkovitě kopinaté (vzácně úzce vejčité), tupě špičaté, mírně podvinuté, hladké, lesklé, 2,5–5 cm dlouhé, 0,2–1,2 cm široké. Květenství chudokvěté, ve vrcholové části 2–5 květů, po 1–3 v úžlabí listenů, vrcholové květy přisedlé, dolní dlouze stopkaté. Koruna zvonkově nálevkovitá, 2,5–5 cm dlouhá, sytě azurově modrá, vzácně růžová nebo bílá, s podélnými světlejšími pruhy, zelenavě tečkovaná, semeník vřetenovitý, 15 mm dlouhý, zploštělá semena kolem 1,5 mm v průměru.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je hodnocen jako druh silně ohrožený (C2t) a ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§2). Druhem ohroženým je i na Slovensku (NT), i zde je chráněn zákonem. Stejně tak ve Švýcarsku.

Poznámka: Hořec hořepník je rostlinou vzácnou, navíc jedině on je u nás živnou rostlinou housenek kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon).

Gentiana pneumonantheGentiana pneumonanthe
Gentiana pneumonantheGentiana pneumonanthe
Gentiana pneumonanthe

Fotografováno ve dnech 30. 7. a 2. 8. 2005 (Česko, Morava, Hostýnské vrchy, Dobrotice).