Syn.: Gentiana menziesii Griseb., Gentiana orfordii Howell, Pneumonanthe sceptrum (Griseb.) Greene
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentiana sceptrum

Rozšíření: Pochází z pacifické části Severní Ameriky. Roste v Kanadě v pobřežních oblastech Britské Kolumbie zhruba po 54. rovnoběžku, v USA ve státech Washington, Oregon a Kalifornie (zde jen v severní části).

Ekologie: Provází mokřadní stanoviště na březích jezer, na rašeliništích, slatiništích nebo na vlhkých loukách.

Gentiana sceptrum

Popis: Vytrvalá bylina dorůstající výšky 25–100 cm; lodyhy vyrůstají často v trsech, lysé, olistěné. Listy jsou vstřícné, bývá jich 10–15 párů, nejnižší jsou redukované na šupiny, nejvyšší jsou největší, přímo odstálé, kopinaté, 3–6 cm dlouhé, 7–15 mm dlouhé, celokrajné, špičaté. Pětičetné květy vyrůstají na vrcholu lodyhy a na krátkých stopkách v úžlabí nejvyšších listů; kališní lístky jsou na bázi srostlé v 8–14 mm dlouhou trubku, cípy jsou poněkud kratší, kopinaté; koruna je trubkovitá až zvonkovitá, 3–4,5 cm dlouhá, modrá, často se zelenavými skvrnkami nebo proužky, s širokou trubkou a vejčitými cípy, v pupenu je spirálně svinutá; tyčinek je 5, poněkud kratších než korunní trubka; gyneceum srůstá ze 2 plodolistů. Plodem je jednopouzdrá tobolka; semena jsou početná, drobná, vřetenovitá.

Gentiana sceptrumGentiana sceptrum

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 5. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Vancouver Island, Malahat, Spectacle Lake).