Syn.: Gentiana amarella L., Eurythalia amarella Borkh., Hippion axillare F. W. Schmidt, Gentiana axillaris (F. W. Schmidt) Rchb., Gentiana pyramidata (Herbich) Borbás
Česká jména: nostřek hořký (Presl 1846, Opiz 1852), hořec hořký, trlič (Sloboda 1852), hořec hořkavý (Dostál 1950), hořeček nahořklý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: hořec hořkavý (Reuss 1853), horec horký (Dostál 1950), horček horký (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Gentianella amarella amarella
Rozšíření: Taxon má rozsáhlý areál rozprostírající se od Islandu, Velké Británie a Skandinávie přes střední Evropu a Ukrajinu až po střední a severní Rusko a střední Sibiř. Vyskytuje se i v Severní Americe. V ČR se vyskytoval kdysi roztroušeně v Čechách a vzácně na jihozápadní a střední Moravě, v SR je těžištěm jeho výskytu karpatská oblast (zejména severní polovina středního Slovenska).
Ekologie: Typickými biotopy jsou suché travnaté a kamenité svahové pastviny, opuštěné vápencové lomy, krátkostébelné louky nebo i lesní lemy. Roste nejčastěji na vápenci, ale i na jiných bázických, vzácněji i silikátových substrátech. Jedná se o pozdní, autumnální typ hořečku, kvete od července do října.
Popis: Dvouletá bylina. Lodyha je od 1/2 nebo od 1/3 rozvětvená, má výšku (15–)20–35(–55) cm. Internodií je (4–)5–6(–10), druhé internodium není výrazně delší než následující. Přízemní listy jsou uspořádané v růžici, v době květu obvykle zaschlé, kopisťovité, mají délku do 2 cm, lodyžní listy jsou úzce kopinaté, špičaté, mají délku 2–3 cm a šířku 0,4–1,0 cm. Květenství je hustý víceramenný vrcholík, květní stopky jsou krátké (mají délku do 1 cm). Kalich je lysý, víceméně hladký (o délce 8–11 mm), kališní cípy jsou dlouhé 4–7 mm, široké obvykle do 1 mm, zářezy mezi nimi mají tvar úzkého písmene U, někdy úzkého V. Koruna je úzce nálevkovitá, dlouhá 13–19 mm, špinavě světle modrofialová, kališní cípy mají délku 5–6 mm. Semeník je víceméně přisedlý, gynofor má délku 1–2 mm.
Variabilita: Na našem území se vyskytoval také časný, aestivální typ hořečku nahořklého – hořeček nahořklý jazykovitý (G. amarella subsp. lingulata). Tento typ se vyznačuje malým vzrůstem, lodyhami téměř nevětvenými, kvete od května do července. Rostl velmi vzácně zejména ve středním Polabí, nyní je u nás vyhynulý.
Ohrožení a ochrana: Hořeček nahořklý pravý v poslední době silně ustoupil a je řazen mezi kriticky ohrožené taxony naší květeny (C1t), zákonem je chráněn jako silně ohrožený (§2). Na Slovensku je hodnocen jako druh méně dotčený (LC).
Gentianella amarella amarellaGentianella amarella amarella
biotop
Fotografováno dne 3. 10. 2005 (Slovensko, Spišské kotliny, Sivá Brada).