Syn.: Gentiana baltica Murb., Hippion auriculatum sensu F. W. Schmidt, non orig. (Pallas) F. W. Schmidt, Gentianella baltica (Murb.) Börner
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Gentianella campestris subsp. baltica
Rozšíření: Areál poddruhu zahrnuje severní část střední Evropy (jižní Skandinávie, Polsko, Německo, Anglie). Výskyt v Čechách je na jižní hranici areálu. U nás se tento hořeček vyskytoval v pohraničním oreofytiku a mezofytiku od severovýchodních Čech přes Krkonoše a Podkrkonoší, severočeské výběžky, okolí Děčína, Krušné hory, Karlovarsko a dále do jihozápadních Čech až po Domažlicko a Branžovský hvozd. Ojedinělé výskyty pocházejí i odjinud (Křivoklátsko, Jičínsko).
Ekologie: Téměř naprostý zánik výskytu hořečku ladního pobaltského znemožňuje přesnější charakteristiku ekologických nároků. Z historických údajů se zdá, že rostl na pastvinách, ladech, vlhčích krátkostébelných loukách, na hlubších i mělkých, živinami středně bohatých, avšak na dusík chudých půdách, na silikátových i vápenatých substrátech. Druh kvete od července do září, někdy až do října.
Gentianella campestris subsp. baltica
Popis: Jednoletá bylina s přímou, obvykle do 15(–20) cm vysokou, většinou pouze v horní části řídce větvenou lodyhou. Lodyžní články nejčastěji 2–3, zpravidla protažené. Dělohy za květu obvykle zachované, kopisťovité, přízemní růžice redukovaná na jeden nebo několik málo párů úzce obkopinatých, podlouhlých nebo úzce vejčitých listů. Lodyžní listy jsou většinou kopinaté, 1,5–3 cm dlouhé a 0,6–0,8 cm široké, tupě špičaté na okrajích víceméně hustě brvité, kratší než příslušná internodia. Květenství je chudě větvené (postranní větve nejčastěji s jedním terminálním květem), chudokvěté (obvykle 3–5 květů). Výjimečně se vyskytnou rostliny až s jedenácti květy. Kalich je zpravidla 9–12 mm dlouhý, širší kališní cípy obvykle až 5–9 mm široké, s výraznou střední žilkou. Koruna 18–25 mm dlouhá, nafialovělá nebo špinavě modrofialová, korunní cípy 5–7 mm dlouhé, šikmo rozestálé. Plodem je tobolka, semena jsou téměř kulovitá.
Ohrožení a ochrana: Hořeček ladní pobaltský přežívá na dvou posledních lokalitách. Po několika letech stagnace a dokonce zvyšování počtu jedinců však poslední dobou na obou lokalitách nastal prudký pokles. Snad tyto fotografie nebudou posledními z našeho území. Je řazen ke kriticky ohroženým taxonům naší flóry (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1).
Poznámka: Na našem území se kdysi vyskytovaly tři poddruhy. Kromě popisovaného ještě hořeček ladní švédský (Gentianella campestris subsp. suecica) a hořeček ladní pravý (Gentianella campestris subsp. campestris). Obě jmenované subspecie jsou u nás několik desetiletí vyhynulé.
Gentianella campestris subsp. balticaGentianella campestris subsp. baltica
Gentianella campestris subsp. balticaGentianella campestris subsp. baltica
Gentianella campestris subsp. baltica
Fotografováno dne 12. 9. 2008 (Krkonoše).