Syn.: Gentiana campestris L., Hippion campestre (L.) F. W. Schmidt, Gentianella tetrandra Moench
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentianella campestris

Rozšíření: Severní polovina Evropy, na jihu zasahuje až do Čech, jižněji jen v horských oblastech (Pyreneje, Alpy, Apeniny). U nás se druh v minulosti vyskytoval ve třech poddruzích, dnes přežívá velmi vzácně jen G. c. subsp. baltica na Křivoklátsku a v Krkonoších. Poddruh G. c. subsp. suecica (na našich fotografiích) rostl dříve ve Slavkovském lese, Krušných horách a Krkonoších, poslední exemplář byl zaznamenán v roce 1953 v Rýchorách.

Ekologie: Roste na travnatých svazích, pastvinách nebo jednosečných loukách, v pásmu od pahorkatin až do subalpínského stupně (v Alpách až do výšky 2800 m n. m.). Kvete od června do srpna.

Popis: Dvouleté byliny, 5–15 cm vysoké. Lodyha je chudě větvená, horní listy hustě brvité, všechny květy 4četné, květů méně než 6, kališní cípy zpravidla nepodvinuté, nestejně široké, vnější širší, koruna modrofialová. Plodem je tobolka.
Druh je velmi proměnlivý, dříve se u nás vyskytoval kromě autumnálního nominátního poddruhu také zobrazený G. c. subsp. suecica s letní dobou květu, na dvou lokalitách dosud roste též na podzim kvetoucí G. c. subsp. baltica. Přesné rozlišení těchto poddruhů je často velmi problematické.

Ohrožení a ochrana: Hořeček ladní švédský je vyhynulým taxonem naší květeny (A1). Zákonem je druh chráněn ve Švýcarsku, Itálii, Rakousku a Německu.

Gentianella campestris suecicaGentianella campestris suecica

Fotografováno dne 4. 8. 2005 (Norsko, Lofoty).