Syn.: Gentiana fatrae Borbás, Gentiana austriaca A. Kern. et Jos. Kern. subsp. fatrae (Borbás) Jáv., Gentiana polymorpha Wettst. subsp. austriaca auct. non (A. Kern. et Jos. Kern.) Wettst., Gentianella austriaca (A. Kern. et J. Kern.) Holub subsp. fatrae (Borb.) Holub
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Gentianella fatrae
Rozšíření: Druh je endemitem Západních Karpat. Roste v horských oblastech středního Slovenska (ve Strážovských vrších, Malé a Velké Fatře, Chočských vrších a v Nízkých Tatrách). V ČR se nevyskytuje.
Ekologie: Roste od pahorkatiny do hor, a to na lesních loukách a světlinách, pastvinách a horských krátkostébelných loukách. Vyskytuje se výhradně na vápnitých podkladech. Kvete od července do srpna.
Gentianella fatrae
Popis: Dvouletá bylina. Lodyha je obvykle od báze široce rozvětvená nebo jednoduchá a v horní části rozloženě větvená, 5–35 cm vysoká. Přízemní listy jsou lopatkovité nebo obvejčité, střední a horní listy jsou trojúhelníkovitě vejčité až podlouhle kopinaté, celokrajné, lysé a delší než lodyžní články. Květenství je chocholičnatý hrozen s květy o velikosti 24–45 cm. Kališní čárkovité cípy jsou ploché, na konci často ohnuté, lysé, zřetelně delší než kališní trubka, zářezy mezi nimi jsou zaokrouhlené. Koruna je pětičetná, barvy lila, vzácně bělavá nebo žlutavá. Semeník je dlouze stopkatý, úzce válcovitý. Plodem jsou tobolky.
Záměny: Druh může být zaměňován s hořečkem nahořklým (Gentianella amarella), který má však menší květy (12–22 mm), nebo s hořečkem žlutavým (Gentianella lutescens), který se liší štíhlým vzrůstem a má kališní zuby přibližně stejně dlouhé jako kališní rourku.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je z hlediska ohrožení zařazen mezi méně dotčené druhy (LC).
Poznámka: Některými autory je hořeček fatranský hodnocen jen jako poddruh Gentianella austriaca.
Gentianella fatraeGentianella fatrae
Gentianella fatrae
Fotografováno dne 28. 7. 2008 (Slovensko, Kriváňská Malá Fatra).