Syn.: Gentiana lutescens Velen., Gentiana praeflorens Wettst., Gentiana polymorpha Wettst. subsp. lutescens (Velen.) Wettst., Gentiana praecox auct. p. p. non A. et J. Kerner
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentianella lutescens

Rozšíření: Střední Evropa a sever Balkánského poloostrova. V tomto areálu se rozeznává několik subspecií, nominátní poddruh se vyskytuje ve větší části areálu, subsp. carpatica a subsp. tatrae jsou karpatskými endemity. U nás roste velmi vzácně jen nominátní poddruh a subsp. carpatica, a to jen ve východní části Moravy (Beskydy, Bílé Karpaty).

Ekologie: Roste na pastvinách a krátkostébelných loukách, na mezích, v pásmu od pahorkatin do hor. Poddruh Gentianella lutescens subsp. lutescens kvete od června do července (na našich snímcích), subsp. carpatica od srpna do září.

Popis: Dvouletá bylina, 3–40 cm vysoká, lodyha přímá, jednoduchá nebo jen nahoře větvená, listy úzce vejčité, horní listy lysé, stejně jako kalich, kališní cípy kratší nebo stejně dlouhé jako kališní trubka, zářezy mezi kališními cípy ve tvaru úzkého U nebo téměř V, květní obaly 5četné, koruna modrá až modrofialová. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Oba u nás se vyskytující poddruhy hořečku žlutavého jsou velmi vzácné, silně ustupují z většiny původních lokalit, subsp. carpatica stojí téměř na pokraji vyhynutí. Oba poddruhy jsou hodnoceny jako kriticky ohrožené (C1t), zákon je chrání však jen kategorii silně ohrožených (§2). K potenciálně ohroženým druhům je hořeček žlutavý řazen i na Slovensku (NT).

Gentianella lutescensGentianella lutescens
Gentianella lutescens

Fotografováno dne 27. 6. 2004 (Česko, Morava, Huslenky).