Syn.: Gentiana praecox A. et J. Kerner, Gentiana polymorpha Wettst., Gentianella gabretae Skalický
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentianella praecox

Rozšíření: Subendemit České republiky – kromě našeho území zasahuje areál druhu i do Horních Rakous a Bavorska. V české literatuře se většinou uvádí, že mimo území ČR je rozšíření druhu nedostatečně známé, většinou se hovoří jen o lokalitách v Německu a Rakousku. Polská botanika (např. Zbigniew Mirek) jej však zaznamenává na území našich severních sousedů také (v poddruhu Gentianella bohemica).

Ekologie: Roste velmi vzácně na krátkostébelných loukách, pastvinách a světlých lesních lemech, v pásmu od pahorkatiny až do hor.
Gentianella praecox

Popis: Dvouletá bylina, 10–40 cm vysoká, lodyha přímá, přízemní listy úzce obvejčité až kopisťovité, za květu většinou již zaschlé, kališní cípy delší naž korunní trubka, zářezy mezi kališními cípy jsou značně proměnlivé, a to jak do ostrého V, tak do širokého U, široké U je však vždy na zářezech kalichu patrné. Květní obaly 5četné, koruna světle modrofialová. Plodem je tobolka.
Rozlišují se dva poddruhy tohoto velmi proměnlivého druhu – G. p. subsp. praecox (kvete v červnu a červenci, lodyžní listy jsou na vrcholu tupé, celkově jsou kratší než internodia, květenství je poměrně chudé) a G. p. subsp. bohemica (na našich snímcích – kvete od srpna do září, lodyžní listy jsou na vrcholu špičaté a delší než internodia, rostliny jsou většinou bohatě větvené).

Ohrožení a ochrana: Druh je velmi citlivý na nežádnoucí změny na stanovišti, v posledních desetiletích silně ustoupil, letní poddruh G. p. subsp. praecox, který se vyskytoval na Šumavě, již dokonce vyhynul (A1), poslední doklady o jeho výskytu pocházejí z roku 1914. Autumnální forma G. p. subsp. bohemica (na těchto fotografiích) přežívá na jihu a severovýchodě Čech, také na západní a střední Moravě. Tento poddruh je zařazen ke kriticky ohroženým rostlinám naší květeny (C1t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1). Je uveden i mezi chráněnými rostlinami v seznamu NATURA (Směrnice 92/43/EHS „O stanovištích“).

Gentianella praecoxGentianella praecox
Gentianella praecox

Fotografováno ve dnech 14. 9. 2004 a 30. 8. 2005 (Česko, Čechy, v Olešnici v Orlických horách, v PR Hořečky).