Syn.: Gentiana sturmiana A. Kerner et J. Kerner, Hippion intermedium Opiz, Gentiana polymorpha subsp. sturmiana (A. Kerner et J. Kerner) Wettst., Gentianella aspera subsp. sturmiana (A. Kerner et J. Kerner) Dostál ex Skalický
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana

Rozšíření: Sever Alp a Předalpí, areál zasahuje přes jihozápadní a západní Čechy až do Saska a Durynska. Na Slovensku neroste. U nás se vyskytuje jen v poddruhu G. o. subsp. sturmiana, nominátní poddruh je domovem ve vysokých polohách Východních Alp, v Alpách se vyskytuje i další poddruh subsp. norica.

Ekologie: Roste na vlhkých a střídavě vlhkých nebo slatinných loukách, na pastvinách, na půdách neutrálních až slabě zásaditých, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od července do října.

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana

Popis: Dvouletá bylina, 10–35 cm vysoká, lodyha je přímá, větvená často už od báze, ale někdy i od poloviny (třetiny). Přízemní listy za květu odumřelé, lodyžní listy jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, stejně dlouhé nebo delší než internodia. Květenství je bohaté, vrcholičnaté, květy 5četné, koruny až 36 mm dlouhé, válcovitě nálevkovité, sytě modrofialové, kališní cípy čárkovité, zářezy mezi cípy ve tvaru V, cípy na okraji často podvinuté, švy kališní trubky lištovitě sbíhají na květní stopku a jsou hustě papilnaté až papilnatě brvité. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Stejně jako jiné hořečky i tento taxon v posledních desetiletích výrazně ustoupil z většiny svých původních lokalit. V minulosti se u nás objevoval zhruba na stovce míst, dnes přežívá jen asi na pěti. Je proto zařazen mezi kriticky ohrožené taxony naší květeny (C1t), zákon jej chrání ve stejné kategorii (§1).

Gentianella obtusifolia subsp. sturmianaGentianella obtusifolia subsp. sturmiana
Gentianella obtusifolia subsp. sturmianaGentianella obtusifolia subsp. sturmiana
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana

Fotografováno dne 2. 9. 2007 (Česko, Čechy, Kocelovice).