Syn.: Gentiana tenella Rottb., Gentiana borealis Bunge, Gentiana koenigii Gunner, Gentiana tetragona Roth, Gentianella tenella (Rottb.) Börner, Amarella tenella (Rottb.) Cockerell, Hippion longe-pedunculatum F. W. Schmidt, Lomatogonium tenellum (Rottb.) A. Löve et D. Löve
Česká jména: hořec útlý (Dostál 1950), hořkavka útlá (Dostál 1989, Mareček 1996)
Slovenská jména: horec útly (Dostál 1950), horcovka útla (Bertová 1984, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Comastoma tenellum

Comastoma tenellum

Rozšíření: Druh roste v ohromném areálu v horách Evropy i Asie, v Grónsku, v Severní Americe, v Evropě od Španělska přes Alpy až do Karpat. V České republice se nevyskytuje, na Slovensku roste v Tatrách.
Ekologie: Hořkavka útlá roste na skalách, sutích a v trávnících v subalpínském a alpínském pásmu hor. Vyskytuje se především na vápencích.
Popis: Jednoletá, drobná, 2–10 cm vysoká, jemná bylina s lodyhou většinou od báze větvenou a jednokvětými větvemi. Přízemní kopinaté až kopisťovité listy tvoří růžice. Květy jednotlivé na dlouhých, jen na spodu olistěných větvích. Koruna je modrofialová, se čtyřmi kopinatými, často jen málo rozestálými cípy a třásnitým ústím. Kalich je hluboce čtyřdílný. Plodem je tobolka. Druh kvete od července do září.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je druh chráněn zákonem, je řazen do kategorie druhů potenciálně ohrožených (NT). Jako druh zranitelný je hodnocen v sousedním Polsku (VU).
Comastoma tenellumComastoma tenellum
Comastoma tenellum
Fotografováno dne 30. 7. 2008 (Slovensko, Belianské Tatry).