Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium sylvaticum f. albiflorum
Rozšíření: Bělokvětá forma dobře známého a ve středních a vyšších polohách i u nás rozšířeného kakostu lesního (Geranium sylvaticum). Lze předpokládat výskyt této formy ve většině areálu druhu, rozhodně však není častá, je spíše vzácná, v Čechách je zmiňována z Rýchor.
Ekologie: Roste na podhorských a horských vlhčích loukách a pastvinách, v lesních lemech a ve vegetaci doprovázející břehy vodních toků, v nadmořských výškách zhruba od 500 až do 2000 m. Kvete od června do července.
Geranium sylvaticum f. albiflorum
Popis: Taxon v mnoha ohledech připomínající nominátní formu kakostu lesního (Geranium sylvaticum), odlišuje se však od ní zcela bílými korunními lístky.
Záměny: V Západních Alpách lze tuto bělokvětou formu zaměnit za rovněž bělokvětý kakost potoční (Geranium rivulare Vill.), od severního Uralu až po sever čínské autonomní oblasti Sin-ťiang se dokonce vyskytuje už i rovnou podle druhového jména bělokvětý kakost Geranium albiflorum Ledeb. V nižších polohách evropské přírody (zhruba do 800, maximálně 1100 m n. m.) se lze setkat dokonce i s bělokvětým kakostem lučním (Geranium pratense f. albiflorum). Všechny tyto taxony se však odlišují stavbou listů a oděním rostlin, korunní lístky G. rivulare mají ještě navíc načervenalé až namodralé žilky.
Poznámka: V minulosti byla u vysoce variabilního kakostu lesního popsána celá řada forem (např. G. s. f. lilacinum, f. pallidiflorum, f. parviflorum, f. purpureum, f. roseum) i variet (např. G. s. var. alpestre, var. argenteum, var. eglandulosum, var. subhirsutum, var. variegatum), především horské rostliny vykazují četné morfologické zvláštnosti. Žádná ze současných mezinárodních botanických databází však tyto taxony neakceptuje, všechny je přímo spojují s druhem Geranium sylvaticum. Avšak pokud by měla být variabilita tohoto druhu i v budoucnosti dále studována, je rozlišování podobných neakceptovaných forem a variet nezbytné.
Geranium sylvaticum f. albiflorum
Geranium sylvaticum f. albiflorum
Geranium sylvaticum f. albiflorum

Fotografovala Petra Šebešová, dne 2. 7. 2018 (Rakousko, Štýrsko, Schladmingské Taury, Duisitzkarsee).