Syn.: Geranium argenteum subsp. cinereum (Cav.) Bonnier et Layens, Geranium cineraceum Lapeyr., nom. illeg., Geranium varium L’Hér.
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium cinereum
Rozšíření: Pochází z hor ve Španělsku a Francii, nevelký areál zahrnuje pohoří na severu Pyrenejského poloostrova v baskické části Španělska a Pyreneje.
Ekologie: Roste v bylinné vegetaci na mělkých kamenitých půdách, v nadmořské výšce od 1200 až do 2450 m.
Popis: Vytrvalá bylina, dorůstá výšky 7–35 cm; oddenek roste horizontálně, není hlízovitě ztloustlý; lodyhy jsou vystoupavé, s 1–2(–3) páry listů, nazpět pýřité nežláznatými chlupy. Přízemní listy tvoří růžici, jsou dlanitodílné, 2,6–3,4 cm dlouhé a 2,2–3 cm široké, přitiskle chlupaté, s 5 úkrojky, které jsou dále na okraji rozeklány v 3–7 menších laloků; lodyžní listy jsou vstřícné, s řapíkem až 20 cm dlouhým, podobného tvaru jako listy přízemní, na rubu chlupaté, na líci téměř lysé; palisty jsou kopinaté, až 1 cm dlouhé. Květenství tvoří vidlany; květní stopky jsou 2–5 cm dlouhé, chlupaté podobně jako lodyhy; kališní lístky jsou 8–10 mm dlouhé, pýřité, s chrupavčitým okrajem, na vrcholu hrotité; korunní lístrky jsou 14–17 mm dlouhé, růžové až nachové, na vrcholu vykrojené; tyčinek je 10; pestíky jsou 8–9 mm dlouhé, blizna je tmavooranžová. Plody jsou 3–3,3 cm dlouhé, rozpadavé, s 2,5 cm dlouhým chlupatým zobánkem.
Ohrožení a ochrana: Ve Francii zákonem chráněný druh.
Geranium cinereum
Geranium cinereum
Geranium cinereum
Geranium cinereum
Fotografováno dne 16. 9. 2013 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Francie, Jardin botanique alpin du Lautaret).