Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium guatemalense
Rozšíření: Roste zřejmě ve Střední Americe od Guatemaly po Panamu.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské lesy, ale i vlhké pastviny, příkopy kolem cest, místy vystupuje i do formace páramos nad horní hranicí lesa.
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 15–100(–200) cm; oddenek dřevnatí; lodyhy jsou v mládí přímé, posléze spíše poléhavé nebo opíravé, často v uzlinách kořenující, lysé nebo pýřité, chlupy mohou být dvojí, krátké kadeřavé a delší přímé. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, čepel je v obrysu pětiúhlá až okrouhlá, 1,5–5(–9) cm v průměru, dlanitosečná na 3–5(–7) chlupatých kosníkovitých úkrojků s hrubě zubatým okrajem; řapík je 5–20(–40) cm dlouhý; palisty jsou úzce kopinaté, volné; horní listy se plynule zmenšují. Pětičetné květy jsou uspořádány v úžlabních vidlanech; květní stopky jsou často žláznaté; kališní lístky jsou kopinaté, 5–9 mm dlouhé, na vrcholu osinkaté; korunní lístky jsou obkopinaté, (4–)6–14 mm dlouhé, bílé, růžové nebo světle modré, obvykle tmavěji žilkované, na vrcholku vykrojené až dvoulaločné; tyčinek je 10; pestík tvoří 5 plodolistů. Plody jsou rozpadavé, 1,5–2,4 cm dlouhé, pýřité i žláznaté.
Poznámka: Vymezení druhu není úplně jasné, někteří autoři tento taxon akceptují v širším pojetí, do nějž pak spadají další typy, rozšířené i v Mexiku a Jižní Americe až po Peru. V případě takového pojetí se k rostlinám vztahuje starší jméno Geranium seemanii. I ve Střední Americe jsou tyto kakosty značně proměnlivé a někdy jsou v tomto okruhu rozlišovány další samostatné druhy, např. Geranium culminicola a Geranium repens.
Geranium guatemalense
Geranium guatemalense
Geranium guatemalense
Geranium guatemalense
Geranium guatemalense
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 19. 2. a 8. 3. 2014 (Kostarika, Volcán Irazú; Panama, volcán Barú).