Syn.: Geranium stipulare Kunze
Česká jména: čapínůsek (Veleslavín 1598), kakost měkký (Domin et Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: pakost mäkký (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium molle
Rozšíření: Původní areál zřejmě zahrnoval jen africké a evropské Středozemí a Přední Asii až po severní Írán a Kašmír a možná i atlantickou část Evropy. Jako archeofyt se dostal do střední a východní Evropy, později i na jih Fennoskandie, na Faerské ostrovy a Island, také na Kanárské ostrovy. Dnes roste jako zavlečený i na Madeiře, Azorských ostrovech, v Kapsku, ve východní části Severní Ameriky, ale i na západním pobřeží USA a Kanady, na Barbadosu, v Argentině (od Pampy do Ohňovou zemi), středním i jižním Chile, v jihozápadní i jihovýchodní Austrálii, na Novém Zélandu a Havajských ostrovech, také na Tchaj-wanu. U nás dosti vzácně, především v teplých územích. Byl zaznamenán v Polabí a ve východních Čechách, na Dokesku, v Poohří, dolním a středním Povltaví, v dolním Posázaví, Českém krasu, v Posvitaví, dolním Pomoraví a na Štramberku. Ojediněle i jinde.
Ekologie: Vyhledává travnatá místa, písčiny u cest a tratí, pastviny, úhory, meze a parky. Teplomilnější druh rostoucí na dočasně vysýchavých, živinami nepříliš bohatých půdách. Preferuje polostín. Druh kvete od května do srpna.
Geranium molle
Popis: Jednoleté až dvouleté byliny s kůlovitým větveným kořenem. Z kořenové hlavy většinou vyrůstá mohutné růžice listů a několik přímých nebo vystoupavých lodyh. Lodyhy obvykle 10–35 cm dlouhé, slabě větvené s hustým oděním krátkých odstávajích chlupů a žláznatých chlupů s řídkými dlouhými jemnými chlupy. Přízemní listy dlouze řapíkaté, řapík s podobným oděním jako na lodyze, s čepelí okrouhle ledvinitou, dlanitě 7–9dílnou. Lodyžní listy většinou střídavé, nahoru se zmenšující a se zkracujícím se řapíkem. Palisty kopinatě vejčité, často rozeklané. Dvoukvěté vidlany na stopkách s oděním podobným jako na lodyze. Kališní lístky kopinatě vejčité, na vnější straně s oděním jako na lodyze, na vnitřní straně lysé. Korunní lístky na vrcholu ostře vykrojené, purpurové, na bázi a na rubu světlejší. Zobanitý plod je až 15 mm dlouhý.
Záměny: Kakost měkký je často zaměňován, nejčastěji za kakost maličký (Geranium pusillum), jehož řapíky, lodyha a květní stopky však v odění postrádají dlouhé nežláznaté chlupy.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam registruje kakost měkký v kategorii silně ohrožených druhů (C2t), zákonem však chráněn není. Na Slovensku patří k potencionálně ohroženým druhům (NT). Poslední dobou přibývá nových nálezů, často ze synantropních stanovišť.
Geranium molle
Geranium molle
Geranium molle
Fotografováno dne 9. 5. 2012 (Petrov u Jílového u Prahy).