Syn.: Geranium heinrichsae R. Knuth
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium multipartitum
Rozšíření: Jihoamerický horský druh, znám je z Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Bolívie.
Ekologie: Typický druh formací páramo a puna, nejčastěji roste na kamenitých svazích, ale i v lesích s dominantními druhy rodu Polylepis. Vystupuje do nadmořské výšky kolem 4000 m.
Geranium multipartitum
Popis: Nízká poduškovitá bylina, dorůstá výšky kolem 10 cm; oddenek je dřevnatý, na vrcholu s čupřinou tvořenou zbytky palistů. Řapík je 1(–2) cm dlouhý, čepel je v obrysu okrouhlá, 7–10 mm v průměru, 5–7dílná, úkrojky jsou hluboce dřípené, úkrojky posledního řádu jsou čárkovité, na vrcholu červené, tupé. Květy jsou jednotlivé, na stopkách o něco delších než listy; kališní lístky jsou kopinaté, 5–7 mm dlouhé, chlupaté; korunní lístky jsou kopinaté, asi 7 mm dlouhé, celokrajné, bělavé nebo narůžovělé, s tmavší žilnatinou; tyčinek je 10; semeník je svrchní. Poltivé plody jsou asi 1 cm dlouhé.
Poznámka: Kakosty jsou ve flóře And poměrně početně zastoupeny, vyskytuje se zde několik desítek druhů, které často tvoří poduškovité formy.
Geranium multipartitum
Geranium multipartitum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 1. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional El Cajas).