Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium palustre
Rozšíření: Především střední a východní Evropa, souvislý areál druhu zasahuje od východní Francie a jižní Belgie až k povodí Volhy, na jihu proniká do severní Itálie a Bulharska, na severu po jižní Skandinávii, Finsko a severní Rusko, izolované arely se nacházejí na Kavkaze, v Zakavkazí a v Malé Asii. V České republice je rozšířen na větší části území, v některých oblastech však téměř nebo zcela chybí, např. na Českomoravské vrchovině, v Třeboňské pánvi, Votické a Hornosázavské pahorkatině, v Moravském podhůří Vysočiny, ve vyšších pohořích a v teplých oblastech na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Geranium palustre
Ekologie: Roste na podmáčených loukách, na bahnitých březích menších vodních toků a rybníků, ve vlhkých příkopech, křovinách a v lužních lesích, na světlých až polostinných stanovištích. Vyhledává hlinité i písčité půdy s vysokou hladinou spodní vody, minerálně bohaté, humózní, slabě kyselé až slabě zásadité, u nás od planárního (méně často) po kolinní až suprakolinní stupeň, jen ojediněle vystupuje nad 600 m n. m. Je uváděn jako diagnostický druh vlhkých tužebníkových lad podsvazu Filipendulenion, vyskytuje se také v dalších mokřadních společenstvech.
Geranium palustreGeranium palustre
Geranium palustre
Popis: Vytrvalá bylina s tlustým šikmým oddenkem, 30–90 cm vysoká. Lodyhy v počtu 1–4, přímé až vystoupavé, vidličnatě větvené, s dlouhými lodyžními články a ztlustlými uzlinami, ve spodní části hustě, nahoře řídce krátce štětinaté. Listy světle zelené, vstřícné, přízemní a dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, řapíky 20–30 cm dlouhé, řídce štětinaté, listová čepel dlanitě 5–7dílná, oboustranně krátce chlupatá, úkrojky obvejčité, nepravidelně zubaté, palisty jsou trojúhelníkovité, horní lodyžní listy krátce řapíkaté, dlanitě 3–5dílné. Dvoukvěté vidlany na postranních, až 15 cm dlouhých stopkách, se 4 úzce trojúhelníkovitými listenci, květy pravidelné, pětičetné, stopkaté, na 2–6 cm dlouhých tenkých stopkách, před rozkvětem a po odkvětu nící. Kališní lístky světle zelené, vejčitě kopinaté až eliptické, 7–8 mm dlouhé, až 4 mm široké, bělavě lemované, s 5–7 výraznými žilkami, zakončené cca 2 mm dlouhou osinkou. Korunní lístky obvejčité, se zaokrouhleným vrcholem, 18–20 mm dlouhé a 10–11 mm široké, purpurově fialové, směrem k bázi přecházející do velmi světle růžové až bělavé, s 5–7 purpurově fialovými žilkami, u klínovitě zúžené báze hustě krátce chlupaté, tyčinky ve dvou kruzích, nitky tyčinek u báze rozšířené, purpurově fialové, prašníky vrtivé, světle fialové až modrofialové, 2 mm dlouhé, pestík krátce chlupatý. Plod je zobanitý, 2–2,5 cm dlouhý, puká v pět jednosemenných plůdků, semena hnědá, elipsoidní. Kvete od června do září.
Geranium palustre
Geranium palustre
Fotografováno v letech 2007 až 2009 (Hornomoravský úval, Záhlinice, 188 m n. m. a Machová, u potoka Machovka, 215 m n. m.).