Česká jména: čapí nůsek (Hájek 1562), kakost luční (Presl 1846)
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité

Geranium pratense

Rozšíření: Kakost luční zaujímá velkou část Evropy (od Norska až po Pyreneje, Alpy, Chorvatsko a sever Řecka), zasahuje do Asie. Přesné hranice vzhledem k rozšiřování areálu rostliny nelze jednoznačně stanovit. Byl zavlečen i do Severní Ameriky. U nás roste na většině území, místy je však vzácný až chybí (vyšší polohy, jižní Čechy, západní část Čech).

Ekologie: Kakost luční roste především na vlhčích loukách, podél potoků, příkopů náspů. Roste i na poloruderálních travnatých plochách sídlišť. Někdy se pěstují v zahradách i kultivary dvoubarevné nebo plnokvěté.

Popis: Vytrvalá bylina, 30–60 cm vysoká, vytváří růžici přízemních listů a několik přímých lodyh, které jsou v horní části žláznaté. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, lodyžní listy vstřícné, čepel listů 5–7dílná, na okraji jsou krátce zašpičatělé zuby, listy hustě brvité. Květy v dvoukvětých vidlanech na žlaznatých stopkách; kališní lístky jsou vejčitě eliptické, žláznatě chlupaté; korunní lístky jsou obvejčité, 10–20 mm dlouhé a 7–16 mm široké, světle až tmavě fialově modré, výjimečně i růžové nebo bílé (Geranium pratense f. albiflorum). Zobanitý plod je přes 30 mm dlouhý, žlaznatě chlupatý, plodní stopky jsou v době zralosti plodů nazpět ohnuté.

Geranium pratenseGeranium pratense
Geranium pratense

Fotografováno dne 28. 7. 2005 (Česko, Praha-Stodůlky).