Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium pusillum
Rozšíření: Původní areál se pravděpodobně nachází v submeridionálním a zčásti temperátním pásmu Evropy a v jihozápadní Asii. Dnes roste na severu až do Skotska, v jižní Evropě, Malé Asii, na Kypru a v Přední Asii, v severní Africe a na východ až do Střední Asie. Zdomácnělý je v Severní Americe, zavlečen byl i do Jižní Ameriky (Chile, Argentina) nebo na Nový Zéland. U nás hojně rozšířený v nižších polohách celého státu. Chybí ve výškách nad 700 m n. m.
Ekologie: Roste na polích, úhorech, zahradách, parcích, na pustých místech v sídlištích, na rumištích, v okolích cest, na mezích i pastvinách. Vyhledává světlá až polostinná stanoviště na vysýchavých až čerstvě vlhkých bohatších půdách s kyselou i slabě alkalickou reakcí. Druh kvete od května do září.
Geranium pusillum
Popis: Jednoleté až dvouleté byliny s tenkým kůlovým kořenem. Lodyha od báze dosti bohatě větvená, 23–30 cm vysoká, krátce hustě chlupatá i žláznatá. Růžice přízemních listů dobře vyvinuté v prvním roce, listy s řapíky až 10 cm dlouhými, čepel okrouhle ledvinitá, dlanitě 7(–9)dílná, až 30 mm široká. Lodyžní listy většinou vstřícné, dlouze řapíkaté, čepel podobná přízemním listům, všechny listy přitiskle až přímo odstále chlupaté. Květenstvým je dvoukvětý vidlan, délkou většinou nepřesahující délku listenů. Lístky kalicha vejčitě kopinaté, korunní lístky úzce obvejčité, na vrcholu vykrojené, až 3,5 mm dlouhé, světle červenofialové, trojžilné. Zobanitý plod je do 12 mm dlouhý.
Poznámka: Jedná se o archeofyt, tedy druh na naše území zavlečený do konce 15. století. Kakost maličký je nejčastěji z u nás se vyskytujících malokvětých kakostů. Občas bývá zaměňován za kakost měkký (Geranium molle), k. dlanitosečný (G. dissectum), k. holubičí (G. columbinum) nebo k. pyrenejský (G. pyrenaicum).
Geranium pusillumGeranium pusillum
Geranium pusillum
Fotografováno ve dnech 11. 8. 2010 (Lidice).