Syn.: Geranium inodorum G. Don, Robertianum vulgare Picard, Robertiella robertianum (L.) Hanks
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium robertianum
Rozšíření: Roste v mírném pásu Evropy, dále na severu Afriky, na Kanárských ostrovech, na Madeiře, Kapverdských ostrovech, Azorech, Kavkaze, Altaji, v západním Himálaji a ojediněle také v Číně a v Japonsku. Druhotně byl zavlečen do USA, Chile, Argentiny a jižní Brazílie, jižní Afriky a na Nový Zéland. V ČR je na celém území poměrně hojný. V nelesních oblastech a v oblastech intenzivně zemědělsky využívaných není příliš častý.
Ekologie: Osidluje stinné a polostinné listnaté, smíšené i jehličnaté lesy, dále lesní příkopy a vlhké zastíněné sutě a rokle. Roste také na zdech, rumištích a železničních náspech. Vyhledává vlhké, živinami bohaté (zejména na dusíkaté látky) půdy. Kakost smrdutý je diagnostickým druhem svazů Galio-alliarion a Centrantho-Parietarion. Kvete od května až do října.
Geranium robertianum
Popis: Jednoletá nebo ozimá, 20–50 cm vysoká bylina, často s karmínovým nádechem, která po rozemnutí nepříjemně páchne. Lodyhy jsou žláznatě chlupaté. Přízemní růžice listů velmi brzy odumírají. Vstřícné lodyžní listy jsou členěny až téměř k hlavní žilce. Čepel listů bývá členěná na 3 až 5 úkrojků a řídce žláznatě chlupatá. Květy jsou uspořádané v dvoukvětých vidlanech, květní stopky jsou krátce chlupaté. Korunní lístky bývají karmínově červené až růžové s bělavými pruhy a nehtem.
Poznámka: Kakost smrdutý se dříve hojně používal v lidovém léčitelství při střevních potížích a kožních onemocněních.
Geranium robertianumGeranium robertianum
Geranium robertianum
Geranium robertianum
Fotografováno ve dnech 6. 5. a 9. 5. 2008 (Zlín).