Syn.: Geranium core Kostel., Geranium malvaceum Wahlenb., Geranium pinnatifidum Picard, Geranium potentilloides Klotzsch, Geranium propinquum Salisb., Geranium strictum Picard, Geranium subrotundum Ehrh. ex Hoffm., Geranium viscidulum Fr., Geranium viscosum Gilib., nom. inval.
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium rotundifolium
Rozšíření: Pochází ze Středozemí, přirozený areál na sever zasahuje až na Britské ostrovy a do Maďarska. Dále roste na Krymu, v severní Africe od Maroka po Libyi, v Malé Asii, na Blízkém východě, v Íránu, nejdále na východ v severní Indii. V některých dalších oblastech je původní výskyt diskutabilní, tak např. v Makaronésii nebo v Rakousku, kde možná představuje archeofyt. Jistě nepůvodní je v severní Evropě, Severní a Jižní Americe.
Do ČR byl vzácně a přechodně zavlečen do okolí Prahy, ale v poslední době se šíří na severní Moravě. Na Slovensku je známo více lokalit především v jižní části, ale původnost není jednoznačná.
Ekologie: Roste na polích a úhorech, ve vinicích, na mělkých kamenitých půdách, na skalních teráskách a ve štěrbinách kamenitých zídek; nálezy z nedávné doby z ČR pocházejí z železničních nádraží.
Geranium rotundifolium
Popis: Jednoletá bylina; lodyhy jsou 20–40 cm dlouhé, poléhavé až přímé, pokryté lepkavými žláznatými i kratšími nežláznatými chlupy. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí o průměru 2,5–6 cm; lodyžní listy jsou vstřícné, jejich řapík je 1–9 cm dlouhý a čepel v obrysu okrouhle ledvinitá, dlanitě 5–7klaná, o průměru 1,4–4,5 cm, řídce chlupatá, úkrojky jsou široce obvejčité, hrubě zubaté; palisty jsou úzce trojúhelníkovité. Květenství jsou 2květé vidlany; kališní lístky jsou eliptické, 4–5 mm dlouhé, zelené, úzce blanitě lemované; korunní lístky jsou obkopinaté, 5–6 mm dlouhé, na vrcholu zaokrouhlené, světle fialové, na bázi bělavé; nitky tyčinek jsou úzce kopinaté; pestík je hustě chlupatý. Zobanitý plod je 2–2,2 cm dlouhý.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je druh v Červeném seznamu (2015) hodnocen jako blízký ohrožení (NT – near threatened), druhem ohroženým je v Irsku.
Geranium rotundifolium
Geranium rotundifolium
Geranium rotundifolium
Fotografovala Věra Svobodová, dne 31. 5. 2018 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Anaga).