Syn.: Geranium acrocarphum Ledeb., Geranium europaeum Popov, Geranium ruthenicum R. Uechtr., Geranium variabile Moench
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium sibiricum
Rozšíření: Přirozený areál není jednoduché stanovit, snad se rozkládá od východního Rumunska přes celou východní Evropu a Sibiř až na Dálný východ, na Sachalin a do Japonska, snad se vyskytuje i v jižněji ležících asijských vysokohořích od Afghánistánu přes Nepál až po jižní Čínu. Podle některých názorů pochází z omezeného území na západní Sibiři. Druhotný výskyt byl zaznamenán v celé střední a západní Evropě i v atlantické části USA. V ČR byl zjištěn zejména v okolí Brna, ale i u Žatce, Karlštejna, Jaroměře a Olomouce.
Ekologie: Vyskytuje se na okrajích lesů a křovin, na loukách, ale i podél komunikací, na zahradách a rumištích.
Geranium sibiricum
Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou větvené, poléhavé nebo vystoupavé, 30–60(–80) cm dlouhé, s nazpět přitisklými nebo odstálými chlupy. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, brzy odumírají; lodyžní listy jsou vstřícné, jejich čepel je dlanitě 3–5dílná, 1,7–5,8 cm dlouhá, její úkrojky jsou hrubě zubaté, oboustranně řídce chlupaté; palisty jsou kopinaté, 5–7 mm dlouhé. Pětičetné květy jsou nejčastěji po jednom; květní stopka je 1,5–3 cm dlouhá, odstále chlupatá; kališní lístky jsou kopinaté, 5–6 mm dlouhé; zelené, na vrcholu s nitkovitou špičkou; korunní lístky zhruba zdéli kalicha, světle růžové, s tmavšími žilkami, na vrcholu vykrojené; tyčinek je 10, nitky jsou na bázi křídlatě rozšířené; semeník je na bázi přitiskle chlupatý. Plody jsou rozpadavé, až 2 cm dlouhé, na zobanu krátce štětinatě chlupaté.
Geranium sibiricum
Geranium sibiricum
Geranium sibiricum
Geranium sibiricum
Fotografováno dne 8. 9. 2015 (Lelekovice).