John Gerard se narodil v roce 1545 v Nantwich, zemřel pravděpodobně v únoru 1612 v Londýně. Britský botanik.

Školní vzdělání získal ve Wistersonu, v roce 1562 odešel do Londýna, kde se vyučil ranhojičem. Už během studia se zajímal o rostliny a založil zahradu v Holbornu, kde pěstoval vzácné rostliny. Znal se s Waltrem Raleighem a Francisem Drakem, od kterých získával rostliny. Později cestoval jako lodní lékař do Dánska, Lotyšska, Ruska, Polska, Švédska. Od roku 1577 dohlížel v Londýně na zahradu lorda Williama Cecila Burghleye, rádce královny Alžběty. Od roku 1595 byl členem rady společnosti ranhojičů (Barber-Surgeons‘ Company), ve které zastával různé funkce.
V roce 1596 publikoval seznam vzácných rostlin, které pěstoval ve své zahradě v Holbornu (seznam je uložen v Britském muzeu). V roce 1597 vznikl jeho slavný herbář s názvem The Herball, or, Generall historie of plantes, v roce 1636 vyšlo ještě jeho druhé rozšířené vydání. Při jeho zpracování využil Dioskoridovy Materia Medica a také práce Fuchsovy, Gesnerovy, Matthiolovy a Clusiovy. Práce je známa především pro detailní popisy rostlin, údaje o lidovém použití, ale některé informace jsou sporné. Původ práce je však zpochybňován, v té době byl Priest pověřen prací na překladu Dodoneovy práce Stirpium do angličtiny. Překladatel během práce zemřel a Gerard dokončil překlad, nově rostliny uspořádal podle L´Obela. Část dřevořezů byla převzata od Tabernaemontana (Icones stirpium, 1590). Priestův překlad se však prý ztratil a Gerard napsal novou knihu.

Botanická zkratka jména je J. GERARD. Na jeho počest pojmenoval Plumier rod Gerardia, Acanthaceae. Linné později jméno převzal (1753), jedná se však o nomen rejectum, jméno zamítnuté, pro rod platí jméno Stenandrium Nees 1836, nom. cons.; rod Gerardia byl totiž popsán podle směsné herbářové položky (G. tuberosa, G. delphinifolia), jako lectotyp byl později vybrán G. tuberosa (lectotype je herbářová položka nebo vyobrazení vybrané později jako typový exemplář, pokud původní autor neoznačil pravý původní typ). U druhových jmen je jeho jméno použito např. u Juncus gerardii, Andropogon gerardii.
Gerard's Herbal