Syn.: Arnica cordata Thunb., Piloselloides cordata (Thunb.) C. Jeffrey
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Gerbera cordata
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste v provinciích Western a Eastern Cape, přibližně v prostoru od městečka George po East London.
Ekologie: Jeden z nejtypičtějších druhů v podrostu afromontánního lesa. Je vázán na polostinná až stinná stanoviště v oblastech s poměrně vyrovnanými srážkami v průběhu celého roku.
Gerbera cordata
Popis: Vytrvalá bylina s vertikálním oddenkem, z něhož vyrůstá přízemní růžice listů a 20–30(–45) cm vysoký stvol. Listy mají řapík 7,5–15 cm dlouhý; čepel je podlouhlá až vejčitě kopinatá, 6–12 cm dlouhá a 5–7,5 cm široká, na bázi srdčitá, na okraji drobně zoubkovaná až celokrajná, na vrcholu tupá nebo špičatá, na líci zprvu řídce chlupatá, posléze olysávající, na rubu hustě měkce běloplstnatá, v mládí navíc s dlouhými řídkými hnědými opadavými chlupy. Stvol je měkce chlupatý, nese jediný úbor. Zákrovní listeny jsou úzké, špičkami ven vyhnuté, hustě vlnaté; vnější květy v úboru jsou samičí, dvoupyské, jejich smetanově bílý vnější pysk napodobuje ligulu a je o něco delší než zákrov; vnitřní květy jsou trubkovité, oboupohlavné, funkčně samčí. Nažky mají prodloužený zobánek a nesou chmýr.
Záměny: Velmi podobná je široce rozšířená Gerbera piloselloides, která má však listové čepele na bázi zúžené; je především druhem nelesním.
Ohrožení a ochrana: Tato gerbera má stabilní populace, ale z důvodu nevelkého areálu je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazena do kategorie druhů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod byl pojmenován na počest německého lékaře a botanika T. Gerbera.
Gerbera cordata
Gerbera cordata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Knysna, Garden Route National Park, Diepwalle Forest).