Syn.: Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb., Lithospermum prostratum Loisel.
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Glandora prostrata
Rozšíření: Druh jihozápadní Evropy, vyskytuje se v západní části Pyrenejského poloostrova, přesněji v poměrně úzkém pásu táhnoucím se od jihu Andalusie a Portugalska přes španělskou Galicii až do Baskicka, izolovaně se objevuje ještě ve francouzské Bretani, je rovněž uváděn ze severu Maroka. Kromě nominátního poddruhu je rozlišován ještě poddruh Glandora prostrata subsp. lusitanica.
Ekologie: Roste v xerofilních křovinách i lesních lemech, na travnatých a kamenitých svazích i ve skalních štěrbinách, na písčinách, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1500 m. Kvete od února do července.
Glandora prostrata
Popis: Polokeř, 30–60 cm vysoký, s větvemi poléhavými až vystoupavými, chlupatými. Listy jsou střídavé, přisedlé, eliptické až vejčité, 15–23 mm dlouhé a 3–6 mm široké, podvinuté, chlupaté. Kališní cípy jsou čárkovité, 5–10 mm dlouhé, koruna je 10–20 mm dlouhá, chlupatá, modrá, vzácně i načervenalá, s 5 vejčitými cípy; tyčinek je 5. Plody jsou tvrdky.
Ohrožení a ochrana: Ve Francii zákonem chráněný druh.
Poznámka: Rod Glandora byl vyčleněn na základě molekulárních analýz od rodu Lithodora teprve v roce 2008 a je do něj v současnosti započítáváno šest druhů, které se vyskytují v jižní a jihozápadní Evropě a v severozápadní Africe.
Glandora prostrata
Glandora prostrata
Glandora prostrata
Glandora prostrata
Glandora prostrata
Glandora prostrata
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 20. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Cabo Sardão a Zambujeira do Mar), 28. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural da Serra da Estrela, Poço do Inferno) a 29. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural da Serra da Estrela, Rota das Faias).