Syn.: Glaucium aurantiacum Martrin-Donos, Glaucium aureum K. Koch, Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, Glaucium intermedium Link, Glaucium phoeniceum Crantz, Glaucium rubrum Sm., Glaucium tricolor Bernh. ex Besser, Chelidonium aurantiacum Salisb., Chelidonium corniculatum L., Chelidonium glabrum Mill., Chelidonium phoeniceum Lam., Chelidonium rubrum Poir., Papaver corniculatum Pall.
České mená: růžkovatec (Presl 1846), rohatec růžkatý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: rohatec rožkatý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Papaveraceae Juss. – makovité
Glaucium corniculatum
Rozšírenie: Vyskytuje sa v celom Mediteráne, v strednej Európe zasahuje do Nemecka a Panóniou na územie Rakúska, Slovenska a Česka, vo východnej Európe zasahuje na sever po Bielorusko. Smerom na východ siaha areál druhu po Turkmenistan, západný Irán, Kuvait a Saudskú Arábiu. Sekundárny výskyt bol zaznamenaný v Severnej Amerike, severnej Argentine, na Kanárskych ostrovoch, v Austrálii i inde. Na území SR i ČR sa vzácne vyskytuje v teplých nížinách.
Ekológia: Teplomilný druh narušovaných pôd, teda extenzívne obrábaných polí, rumovísk, viníc a podobných stanovíšť na výživných zásaditých pôdach. Kvitne od jari do leta, čiže v závislosti od klimatických pomerov od februára do augusta.
Glaucium corniculatum
Opis: Jednoročná až dvojročná, málo rozvetvená, štetinato chlpatá bylina vysoká 30–40 cm. Dolné listy stopkaté, horné sediace, neobjímavé, na obryse podlhovasto obrátenevajcovité, perovitodielne, laločnaté až ostro zubaté. Kvety krátko stopkaté, koruna 25–30(–40) mm veľká, sýtočervená až žltooranžová, prípadne žltá s purpurovou škvrnou na báze. Plodom sú až do 20 cm dlhé, priame, čiarkovité, chlpaté tobolky.
Ohrozenie a ochrana: Druh, podobne ako iné archeofyty, u nás dnes nachádza len málo vhodných stanovíšť. Na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené (CR), v ČR tiež medzi kriticky ohrozené druhy (C1t).
Glaucium corniculatumGlaucium corniculatum
Glaucium corniculatum
Glaucium corniculatum
Foto: 2. 4. 2012 (Maroko, Vysoký Atlas, okolie Demnate).