Syn.: Glechoma hederacea subsp. hirsuta (Waldst. et Kit.) Gams
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité

Glechoma hirsuta

Rozšíření: Střední, jižní a východní Evropa. Západní část areálu ohraničuje Morava, Rakousko a západní Itálie. Na jihu zasahuje po Sicílii, severní Řecko a severní pobřeží Černého moře, na východě až k Moskvě, izolované lokality u Kazaně. Na sever po 56° s. š. v Rusku. V ČR pouze na Moravě, hlavně v jižní části a v oblasti Karpatského mezofytika. Roztroušeně v Bílých Karpatech, Zlínských a Hostýnských vrších, Javorníkách, Beskydech, více na Pavlovských kopcích, na západě Hustopečské pahorkatiny, také v Moravském krasu, vzácně v údolích Oslavy a Jihlavy, izolovaně na Kotouči u Štramberka. Nejvýše v 800 m n. m. v Bílých Karpatech na Lopeníku. Na Slovensku častý a místy až hojný v panonské oblasti, v karpatské oblasti roztroušeně. Nejvýše v 1250 m n. m. – Tri studničky.

Ekologie: Roste v listnatých a smíšených lesích, na lesních okrajích a křovinatých stráních, na čerstvě vlhkých, humózních, slabě kyselých až zásaditých půdách s různým podložím. Vyskytuje se ve společenstvech svazů Quercion pubescenti-petraeae, Carpinion betuli, Fagion, Pino-Quercion, Geranion sanguinei, Berberidion. Kvete v dubnu až červenci.

Biotop

Popis: Vytrvalá bylina s dlouhými větvenými kořenujícími výběžky. Lodyha 15–55 cm dlouhá, přímá či vystoupavá, později poléhavá, hustě odstále, vzácně přitiskle chlupatá, na průřezu hranatá. Listy vstřícné, dlouze řapíkaté. Čepel srdčitá, okrouhle srdčitá či srdčitě trojúhelníkovitá, 10–50 mm dlouhá, 10–60 mm široká, na okraji vroubkovaná až vroubkovaně pilovitá, chlupatá. Řapík 1–3 cm dlouhý, zpravidla delší než internodia. Květy v 3–5květých lichopřeslenech, v paždí středních a horních listenů ve tvaru listů. Listence nitkovité, kratší než květní stopky. Kalich 5cípý, 7–11 mm dlouhý, odstále hustě chlupatý s vtroušenými stopkatými žlázkami, kališní cípy čárkovitě kopinaté, u horního pysku dosahují 1/2 délky kališní trubky. Koruna 20–30 mm dlouhá, světle modrá až modrofialová, horní pysk okrouhlý, vykrojený, dolní 3laločný, bělavě skvrnitý, vlnatý. Tyčinky většinou zdéli horního pysku (i delší). Plod se rozpadává ve 4 šedohnědé hladké tvrdky, 3–4 mm velké.

Ohrožení a ochrana: V ČR patří popenec chlupatý mezi ohrožené druhy rostlin (C3).

Glechoma hirsuta
Glechoma hirsutaGlechoma hirsuta

Fotografováno ve dnech 24. 4. 2005 (Slovensko, Zádielska planina) a 7.–9. 4. 2007 (Silická planina, Zádielska planina).