Johann Gottlieb Gleditsch se narodil 5. února 1714 v Lipsku, zemřel 5. října 1786 v Berlíně. Německý lékař a botanik.

V letech 1728 až 1735 studoval filozofii a medicínu v Lipsku, po ukončení studia působil v Collegium medico-chirurgicum, zabýval se fyziologií a lékařskou botanikou. Pracoval jako botanik u J. E. Hebenstreita (Akademická botanická zahrada), později jako praktický lékař v Annabergu. V roce 1742 promoval na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou. Od roku 1744 byl členem Berlínské akademie věd. Roku 1746 získal profesuru anatomie a botaniky v Collegium medico-chirurgicum.
V roce 1746 byl jmenován ředitelem botanické zahrady v Berlíně a od roku 1770 přednášel lesnické vědy na nově založeném lesnickém ústavu v Berlíně. Pracoval jako taxonom, mykolog, zabýval se užitkovou botanikou, dal lesnictví přírodovědecké základy. Rostliny studoval z hlediska jejich rozmnožování – zabýval se sexualitou rostlin, zajímal se o roli hmyzu při opylení. Studoval také vliv klimatických faktorů na život rostlin. Jako jeden z prvních v Německu přijal Linnéův systém založený na sexualitě rostlin. V Berlíně vydal Methodus Fungorum (1753), Systema plantarum a staminum situ (1764), Botanica medica (1788–89) a další práce.

Jako botanická zkratka jména se používá GLED. Na jeho počest byl pojmenován rod Gleditsia L., dřezovec, Caesalpiniaceae; druhové jméno Cincinalis gleditschii.
Gleditsia triacanthos