Syn.: Phyllopodium krebsianum Benth.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Glekia krebsiana
Rozšíření: Endemit nevelkého území v horských oblastech centrální části jižní Afriky, vyskytuje se jen v Lesothu a na severu jihoafrické provincie Eastern Cape.
Ekologie: Roste na kamenitých a skalnatých svazích, v nízké křovinaté nebo nezapojené vegetaci, v suti. Kvete v době jihoafrického jara.
Glekia krebsiana
Popis: Bylina až nízký polokeřík, zhruba 20 cm vysoký, s větvemi vystoupavými až přímými, v průřezu hranatými, na hranách chlupatými, nachově naběhlými. Listy jsou vstřícné, přisedlé, eliptické až podlouhle kopinaté, asi 10 mm dlouhé, na bázi klínovité, po okraji pilovité, na vrcholu tupé, lysé. Květy vyrůstají v úžlabí listů, dosahují až 7 mm v průměru; kalich je 5cípý, korunní trubka je mnohem delší než kalich, trubkovitá, v horní části rozšířená, zakončená 5 zaokrouhlenými cípy, bílá, při ústí hrdla chlupatá, s oranžovou čárkovitou kresbou, na cípech vně nachová.
Poznámka: Rod Glekia je monotypický, zahrnuje jen tento jediný druh. Georg Ludwig Engelhard Krebs (1792–1844), na nějž odkazuje druhové jméno, byl německý lékárník a sběratel rostlin působící v jižní Africe. Na tohoto muže však odkazuje dokonce i rodové jméno Glekia, je totiž vytvořeno z jeho iniciál – G.L.E.K.
Glekia krebsiana
Glekia krebsiana
Glekia krebsiana
Glekia krebsiana
Glekia krebsiana
Glekia krebsiana
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 14. 9. 2018 (Lesotho, okolí vodopádu Botsoela) a 15. 9. 2018 (Lesotho, Semonkong).