Česká jména: koulenka bezlistá (Sloboda 1852)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Globularia nudicaulis

Globularia nudicaulis

Rozšíření: Hory jihozápadní a jižní části střední Evropy – Pyreneje, východní a jižní Alpy, severní Apeniny. U nás se tento druh nevyskytuje, nejbližší lokality jsou v Alpách.
Ekologie: Roste na suchých trávnících, pastvinách a loukách, ve světlých křovinách a lesích, většinou na vápenci, v pásmu od hor až do alpinského stupně, zhruba do 2650 m n. m.
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem, nevětvená lodyha 5–25 cm vysoká, řapíkaté listy v přízemní růžici, na lodyze jen několik přisedlých šupinovitých listenů, květy nahloučené v koncových hlávkách, modré.
Ohrožení a ochrana: Koulenka bezlistá patří v Německu a Švýcarsku k zákonem chráněným druhům.
Poznámka: V kultuře se tento horský a poměrně vysoký druh objevuje jen zřídka, oblíbenějšími jsou nižší druhy koulenek, které se vysazují především na skalkách.
Globularia nudicaulis
Fotografováno dne 19. 6. 2004 (Rakousko, Raxalpe).