Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Globularia sarcophylla
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen velmi vzácně na ostrově Gran Canaria.
Ekologie: Roste na skalách a ve skalních štěrbinách, v centrálním horském masivu ostrova Gran Canaria, ve výšce kolem 1600 m n. m. Kvete od dubna do června.
Popis: Nízký keřík, 5–10 cm vysoký, listy obvejčité, šedozelené, asi 2–3 cm dlouhé, květní strbouly jednotlivé, na 2–7 cm dlouhých stopkách, v průměru zhruba 2 cm široké, koruna je modravá.
Ohrožení a ochrana: Druh je značně vzácný, vyskytuje se pouze na několika lokalitách. Je proto zařazen mezi druhy chráněné Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), ve španělské národní Červené knize (Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Espana) je hodnocen jako druh kriticky ohrožený (CR), je zde chráněn i zákonem.
Globularia sarcophyllaGlobularia sarcophylla
Globularia sarcophylla
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Caldera de Tirajana).