Syn.: Taxodium europaeum Brongn.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité; Taxodiaceae Warming – tisovcovité
Glyptostrobus europaeus
Rozšíření: Vyhynulá nahosemenná dřevina, areál rozšíření druhu se nacházel v třetihorní Evropě, Asii i Severní Americe. Jednalo se o druh poměrně běžný. U nás byl výskyt tohoto druhu prokázán v mostecké pánvi.
Ekologie: Rostl v močálech a bažinách, jedná se o hlavní uhlotvorný jehličnan.
Popis: Statný strom, nacházené větvičky jsou většinou jen 2 mm široké, jsou spirálovitě pokryty drobnými šupinovitými jehličkami. Semenné šištice jsou vejčité, 2–3 cm dlouhé, vyrůstaly na větších větvích.
Poznámka: Nálezy nejstarších jehličnanů pocházejí už ze svrchního karbonu, jejich vývojové maximum připadá na juru, druhově poměrně pestrá je tato skupina dodnes. Tento konkrétní třetihorní druh je blízce příbuzný jen s jediným recentním zástupcem rodu Glyptostrobus pensilis, jehož areál se nachází v jihovýchodní Číně a severním Vietnamu – v současnosti je však hodnocen jako druh na přírodních stanovištích vyhynulý, objevuje se jen v sekundárních výsadbách.
Glyptostrobus europaeus
Glyptostrobus europaeus
Glyptostrobus europaeus
Tyto nálezy pocházejí z dolu Bílina a lomu Libouš (miocén).