Syn.: Gnaphalium pusillum Haenke
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Gnaphalium supinum
Rozšíření: Vyskytuje se v horách střední a jižní Evropy, v severní Evropě, západní Sibiři, na Kavkaze a v pohořích Střední Asie. V ČR je svým rozšířením omezena na nejvyšší polohy Krkonoš. Ve východní části Krkonoš roste především v širším okolí Luční boudy, v západní části Krkonoš se objevuje nejčastěji v Kotelných jamách a u Labského vodopádu. Zřídka sestupuje i do nižších poloh.
Ekologie: Roste na alpínských loukách a pastvinách, často na okrajích cest. Obývá také travnaté a kamenité hole, sněhová výležiska karů, sněžná políčka, prameniště, kamenité sutě a skalní štěrbiny. Jedná se o chladnomilný a světlomilný druh, rostoucí na vlhkých půdách, bohatých na živiny a chudých na vápník. Kvete od července do září.
Gnaphalium supinum
Popis: Rostliny vytrvalé, 6–10 cm vysoké, běloplstnaté. Lodyha jednoduchá, přímá, tenká, řídce olistěná. Listy přisedlé, po obou stranách bělovlnaté, dolní listy v přízemní růžici, čárkovité až úzce kopinaté, 0,8–1,5 cm dlouhé, lodyžní listy čárkovité až podlouhlé, 1,4–2,6 cm dlouhé. Úbory krátce stopkaté, v počtu 2–8 ve vrcholovém hroznu. Květy bělavé nebo nazelenalé, v horní části nahnědlé, okrajové samičí, středové oboupohlavné. Plodem elipsoidní nebo válcovité nažky s chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Protěž nízká patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r).
Gnaphalium supinumGnaphalium supinum
Gnaphalium supinum
Fotografováno dne 11. 7. 2008 (Krkonoše, okolí Výrovky).