Syn.: Gnidia eriocephala Wall. ex J. Graham, Gnidia volkensii Gilg, Lasiosiphon eriocephalus (Wall. ex J. Graham) Decne., Lasiosiphon glaucus Fresen., Lasiosiphon hugelii Meisn., Lasiosiphon metzianus Miq., Lasiosiphon rivae (Gilg) H. Pearson
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité

Gnidia glauca

Rozšíření: Dosti velký areál se rozkládá v Africe, kde roste jednak v horách v příhraničí Nigérie a Kamerunu, jednak na východě kontinentu od Etiopie po Malawi a severní Mosambik, zasahuje i do východního a jižního Konga, Zambie a snad i do Angoly. Asijská část areálu zahrnuje jihozápadní Indii (pohoří Západní Ghát) a Srí Lanku.

Ekologie: Roste v savaně, na okrajích lesů, v křovinách kolem skalních výchozů i podél cest. Vystupuje až do nadmořské výšky 2650 m.

Gnidia glauca

Gnidia glauca

Popis: Keř nebo malý stromek, dorůstá výšky 1–3,3(–6) m; větve jsou oblé, rýhované, červenavé, lysé nebo v mládí krátce chlupaté a později olysávající. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, podlouhlé, obkopinaté až obvejčité, 3,5–10 cm dlouhé a 1–2,8 cm široké, sivé, lysé nebo krátce přitiskle chlupaté, zejména na rubu, celokrajné, na vrcholu krátce zašpičatělé až špičaté, vzácněji tupé. Květy jsou sdruženy do hustých, 20–50květých strboulů o průměru 2,5–4 cm, které jsou podepřeny eliptickými až kopinatými listeny 1–1,6 cm dlouhými a 0,4–0,7 cm širokými, oboustranně přitiskle stříbřitě chlupatými; květní stopky jsou asi 2 mm dlouhé, přitiskle chlupaté; květy jsou 5četné; kalich je řepicovitý, sytě žlutý, kališní trubka je 0,8–1,6 cm dlouhá, na vnější straně hustě chlupatá, cípy jsou 2–3 mm dlouhé, chlupaté; cípy koruny jsou mnohem menší než kalicha, čárkovité, lysé; tyčinek je 10, ve 2 kruzích; semeník je elipsoidní, s nitkovitou čnělkou. Plodem je elipsoidní, 3,5–4 mm dlouhá, hnědopurpurová nažka ukrytá ve vytrvalém kalichu.

Poznámka: Tento druh bude zřejmě brzy přeřazen k rodu Lasiosiphon, již dávno vymezenému. Ukázalo se, že evoluční souvislosti uvnitř rodu Gnidia, kam je zatím vřazován jako vnitrorodová jednotka, je potřeba řešit novým uspořádáním. Do rodu Lasiosiphon bude pravděpodobně náležet 51 druhů (POWO 2020), které se až na výjimky vyskytují v subsaharské Africe včetně Madagaskaru a Sokotry. Do Asie zasahují jen dva druhy: Lasiosiphon somalensis na Arabský poloostrov a tento druh do Indie a na Srí Lanku. Většina ceylonských populací má větvičky i listy alespoň v mládí hedvábitě chlupaté a označuje se jako var. insularis.

Gnidia glauca
Gnidia glauca
Gnidia glauca

Fotografovala Jana Grulichová, dne 10. 3. 2018 (Srí Lanka, Knuckles Mts.).