Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Gongora irmgardiae
Rozšíření: Druh severozápadu Jižní Ameriky, byl popsán z pacifického pobřeží Kolumbie (Bahía Solano, Chocó).
Ekologie: Roste epifyticky v pobřežních porostech mangrove, v křovinaté vegetaci mokřin.
Popis: Vytrvalá bylina s vejcovitými pahlízami, ze kterých vyrůstají 2 řasnaté, eliptické až podlouhle kopinaté listy. Květenství je hroznovité, převislé, až 60 cm dlouhé, mnohokvěté; květy vyrůstají na obloukovitě prohnutých stopkách, jsou až 4 cm dlouhé, tvarově poměrně bizarní, okvětní lístky jsou žluté s nahnědlou tečkovanou kresbou, postranní vnější okvětní lístky jsou nápadné, dozadu ohrnuté, vnitřní okvětní lístky jsou podstatně menší, pysk je výrazně rozčleněn na hypochil a epichil, sloupek je štíhlý, obloukovitý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Všechny orchideje – včetně tohoto druhu – jsou chráněny mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Využití: Nejen tento druh, ale i mnozí další zástupci tohoto rodu se objevují v kultuře, jejich neobvyklé květy jsou velmi atraktivní.
Poznámka: Neotropický rod Gongora v současnosti zahrnuje asi 74 druhů, vyskytují se v oblasti od Mexika až po východní Brazílii.
Gongora irmgardiaeGongora irmgardiae
Gongora irmgardiae
Gongora irmgardiae
Gongora irmgardiae
Fotografováno dne 28. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, orchidejová zahrada ve Funchalu).