Syn.: Elasmatium repens (L.) Dulac, Epipactis repens Crantz, Goodyera marginata Lindl., Neottia repens (L.) Sw., Orchiodes marginatum (Lindl.) Kuntze, Orchiodes repens (L.) Kuntze, Orchis repens (L.) Eyster ex Poir., Peramium repens Salisb., Satyrium repens L., Serapias repens (L.) Vill., Tussaca repens (L.) Raf.
Česká jména: hranopelka plazivá (Presl 1846, Sloboda 1852), gudierka plazivá (Opiz 1852), smrkovník plazivý (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: hranopel plazivý (Reuss 1853), smrečinec plazivý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Goodyera repens
Rozšíření: Cirkumpolární rozšíření – v Evropě zasahuje areál až za severní polární kruh, Kavkaz, Írán, Střední Asie, Sibiř, Dálný východ, Severní Amerika. U nás dříve býval roztroušený, nyní se vyskytuje jen velmi vzácně ve středních, jižních a jihozápadních Čechách a asi jen na dvou lokalitách na Moravě. Na Slovensku je poněkud častější, především v severních horských oblastech.
Ekologie: Roste ve stinných jehličnatých nebo i smíšených lesích, také na stinných místech ve starých vápencových lomech, v pásmu od pahorkatin do hor. Kvete od července do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina s dlouze plazivým oddenkem, 10–30 cm vysoká, lodyha přímá, přízemní listy podlouhle vejčité až široce eliptické, špičaté, vytvářejí se v létě a přezimují, květenství husté, vzpřímené, jednostranné nebo spirálovitě stočené, květy drobné, bělavé, odstálé, žláznatě pýřité. Plodem je vejcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Smrkovník plazivý vyhynul na řadě původních lokalit, v Čechách byl delší dobu dokonce pokládán za zcela vyhynulý druh, ustoupil i z mnoha lokalit moravských. Proto je řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku je hodnocen jako druh zranitelný (NT), i zde je chráněn zákonem (§), stejně tak v Srbsku. Uveden i v Červené knize Ukrajiny. Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Goodyera repens
Goodyera repensGoodyera repens
Goodyera repens
Goodyera repensGoodyera repens
Fotografovali Zdeněk Podešva, dne 28. 7. 2003 (Slovensko, Malá Fatra, Podrozsutec), a Karel Bergmann, ve dnech 7. 8. 2012 a 11. 8. 2015 (Kanada, Alberta, Calgary, Griffith Woods Park).